Velkommen som elev på Eliaden!
8. mars 2018

Åpningskonferansen

Fredrik Reinfeldt

Fredrik Reinfeldt
Pressebilde: Speakers & Friends

Åpningskonferansen: Norge – Europas fremtidslaboratorium 

Med et stort overskudd av ren, fornybar elektrisitet, ligger alt til rette for at Norge kan bli Europas fremtidslaboratorium.

Norge kan være stedet hvor produkter, tjenester og løsninger for fornybarsamfunnet utvikles, produseres og testes i stor skala. Vi er allerede laboratoriet for elbiler til privatmarkedet. Hva skal til for at vi også kan bli det på flere andre områder? Og hvordan skal vi sikre at en større del av verdiskapingen knyttet til fornybarsamfunnet skjer i Norge?

Fredrik Reinfeldt var statsminister i Sverige i 8 år. Nå er han en av Europas mest etterspurte foredragsholdere. Han kjenner Norge godt og vet våre styrker og svakheter. Vi har bedt han være den gode og ærlige naboen. Sett fra andre siden av gjerdet – hva skal til for at Norge kan bli Europas fremtidslaboratorium? Reinfeldt vil reflektere over dette temaet utfra et nordisk og europeisk perspektiv.

Flere spennende innledere vil komme. Vi stiller spørsmål som: Er det mulig å tjene penger på det grønne skiftet? Hvordan kan næringslivet tenke grønt? Vil solcellerevolusjonen gjøre hele verden helelektrisk? Vil hele den maritime sektoren gå på strøm? Kan elektrifisering danne grunnlaget for en ny norsk eksportnæring?

Populær møteplass
Eliadens åpningskonferanse er en populær møteplass med faglig innhold av høy kvalitet. Sist gang ble konferansen raskt fulltegnet, med 300 deltakere.

Sikre deg plass til årets åpningskonferanse nå!

Meld deg på her

 

Følg oss på Facebook