30. juni 2017

Instell AS – Utstiller nr. 150 på plass

29. juni 2017

Den største og viktigste fagmessen for Eaton

- Vi er svært fornøyd med det nye konseptet som startet på Eliaden 2016 og synes fornyelsen har vært meget positiv. Planleggingen for messen i 2018 er allerede i gang og vi har begynt å se på konseptet for vår deltagelse.
29. juni 2017

Førstereis på Eliaden 2018