NM-kvalifiseringen er i gang
1. februar 2016
Åpen scene: Grønne datasentre er fremtiden
9. februar 2016

Åpen scene: Elektrifisering av havn og el-ferger

Åpen scene: Elektrifisering av havn og el-ferger

Når skip ligger til kai så genererer de strøm via egne aggregater om bord, drevet av fossilt brensel.

Dette medfører derfor et konstant utslipp til luft under landligge hvor et alternativ om å benytte landstrøm vil spare rederiene for brenselforbruk

Landstrøm til ferger som ligger til kai gir store miljøgevinster, både i form av kutt i klimagassutslipp og mindre lokal forurensing. I Kristiansand Havn har Color Line vært et foregangsrederi i bruken av landstrøm i Norge.

Samtidig går Norge mot et kraftoverskudd som en følge av mer nedbør, ny utbygging samt oppgradering av eksisterende kraftverk. Dette åpner for en elektrifisering av flere områder som i dag fortsatt er dominert av fossil energi. Elektrifisering vil være en miljøfremmende måte å utnytte den økende vannkraftproduksjonen i Norge og bør komme våre havner til gode. Som eksempel har Bergen havn, som blant annet tar imot stadig flere cruiseskip, gått i samarbeid med andre havner for å få på plass tekniske løsninger. Slikt øker muligheten og motiv for rederiene å sørge for å kunne koble seg opp mot strøm fra land når de har lagt til kai.

Foredragsholdere: Helge Otto Mathiesen, Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Color Line AS Terje Sjumarken, adm.dir. Fjellstrand AS.

2. juni 2016 fra kl. 12.00 til 13.00, Åpen scene Hall E

Pressebilder

Når skip ligger til kai så genererer de strøm via egne aggregater om bord, drevet av fossilt brensel.