Skjema til mer enn 300 utstillere
8. mars 2016
Fra åpen scene: «Riktig med en gang»
14. april 2016

Åpningskonferansen – Eliaden 2016

Åpningskonferansen - Eliaden 2016

"Fremtiden er grønn og går på strøm" er tittelen på Eliadens åpningskonferanse 2016.

På Eliadens åpningskonferanse 31. mai kl. 0900-11.45 settes klima og energi i et bærekraftig perspektiv på dagsorden. Samtidig presenteres mulighetsrommet for Norge.

På konferansen presenteres en rykende fersk rapport som synliggjør dette potensialet og som søker å finne svar på hvordan potensialet kan realiseres. Rapporten er Elektroforums innspill til "Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft", som har som mandat å fremme et forslag til en overordnet nasjonal strategi for grønn konkurransekraft.

Elektroforum representerer bransjer med spesielt gode forutsetninger for å realisere grønn verdiskaping og skape grønne arbeidsplasser. Det vil bli presentert nyskapende bedriftseksempler og kjente politikere vil debattere fra sitt ståsted.

Påmelding her – deltagelse er gratis
Del 1 • 0900 - 1015
Åpning
Eivind Heløe, styreleder i Elektroforum

Klima og energi i et bærekraftig perspektiv
Göran Persson. Tidligere statsminister i Sverige

Mulighetsrommet sett fra et norsk perspektiv
Frederic Hauge. Stifter og faglig leder i Bellona

Del 2 • 1015 - 1100
Industrien i det grønne skiftet - gode bedriftseksempler

Digitalisering i det grønne skiftet
Ronny Lie. Kommunikasjonsdirektør Kongsberg Gruppen

Solenergi er konkurransedyktig
Ronald Dyrhol. Adm. direktør Hareid Group

Del 3 • 1100-1130
Presentasjon av rapporten
«Fra sorte til grønne arbeidsplasser – grønn verdiskaping»

Frank Jaegtnes. Adm. direktør Elektroforeningen

Overrekkes «Ekspertutvalget om grønn konkurransekraft» - nedsatt av regjeringen

Pressebilder

«Fremtiden er grønn og går på strøm» er tittelen på Eliadens åpningskonferanse 2016.