Byggherrenes scene
24. april 2018
Nordens første førerløse racerbil
9. mai 2018

Sett av datoene

29. og 30. mai på Eliaden

Av Jan Eirik Schiøtz

Automatiseringsbransjens initiativ under Eliaden

 Sentrale aktører i bransjen tar tak for å få flest mulig besøkende til utstillingen. To seminarer som presenterer topp aktuelle temaer blir arrangert. Det er instrumentering og kontroll/kommunikasjon som er temaene for de to korte arrangementene. Denne løsninger gir besøkende både i pose og sekk; tid til besøk på standene og målrettet faglig påfyll.

Rivende utvikling
I løpet av de par siste årene er konseptet Industri 4.0 blitt en realitet. Utviklingen av digitalisering er nå kommet så langt at en rekke bedrifter har realisert store deler av mulighetene teknologien gir. Nå er det helt tydelig at det ikke lenger er snakk om Industri 4.0 konseptet er en hype. Den fjerde industrielle revolusjon pågår for fullt i dag. De bedriftene som ikke tar tak i denne utviklingen i egen organisasjon i løpet av de nærmeste fem årene, spås store problemer av internasjonale eksperter på digitalisering og Industri 4.0. AMNYTT har intervjuet alle ledende analyse selskaper innen digitalisering og Industri 4.0, og budskapet er enstemmig: Start omgående, men gap ikke over for mye i starten.

Mer og bedre målinger
Kommunikasjon, kontrollteknikk og sensorikk er helt sentrale temaer i dagens utvikling. Automatisering er helt avgjørende i den digitale fremtid. Det må måles mer, bedre og raskere i morgendagens industrielle systemer. Selv om sensorer og målingsteknikk nå brukes på nesten alle områder i industriell virksomhet, sikkerhetsteknologi og Industri 4.0 konseptet, er potensialet langt fra utnyttet. Leverandørindustrien har en innovasjonstakt vi ikke har sett maken til tidligere. Behovet får kontinuerlig oppdatering av produkter og løsninger er mer påtrengende en noen gang.

Raskere kommunikasjon og bedre kontrolløsninger
Et nytt begrep vil bli sentralt i fremtidige produksjonsløsninger; adaptiv fabrikasjon. Fremtidig produksjon vil tilpasse seg forbrukernes ønsker i en helt annen utstrekning enn det vi kjenner i fra dagens produksjon.
Personellet som utvikler produksjonsløsninger må ha god kunnskap om

 • digitale tvillinger
 • kunstig intelligens og maskinlæring
 • smart vedlikehold, omfatter på preventive og prediktive løsninger

Sentralt i alle industrielle prosesser er kommunikasjon og skyløsninger. Ny kontrollarkitektur blir utviklet og integrasjonen med en lang rekke foretaksystemer er økende. Personell som arbeider med automatiserings-systemer må holde seg faglig oppdatert i et tempo vi ikke tidligere har sett.

Om seminarene
Automatiseringsutstillerne som er tilstede på Eliaden ønsker å dele sin kunnskap med besøkende på utstillingen. Ledende aktører tok derfor kontakt med AMNYTT, som stilte seg til disposisjon for å utvikle program som dekker noe av behovet for oppdatering. Det er utviklet to korte, men intensive seminar som hver dag presenterer fire innlegg om sentrale temaer.

Tirsdag 29. mai er temaet kontroll og kommunikasjon:

 • OPC UA /TNS, fundamentet for digitalisering
 • Outlook – how to enable safe and efficient human/machine interaction
 • Tre pilarer for IIoT
 • Funksjonalitet for HMI og IOT data til skyløsning.

Onsdag 30. mai er teamet instrumentering:

 • Coriolis; måleprinsipp og eksempler på interessante applikasjoner,
 • Radar nivåmålinger, siste nytt i teknologiutvikling
 • Digitalisering og IIoT – hva betyr dette i praksis for instrumenteringsfaget?
 • Laserbaserte Inline analysatorer.  TDLAS og RAMAN-teknologi

Seminarene er åpne, og varer kun to timer, så det blir god tid til å besøke utstillingen.

Sjekk ut fullt program

Kilde: AMNYTT  v/ Jan Eirik Schiøtz  Mail: jan.eirik@amnytt.no