En av Norges fremste teknologer er nå klar for Eliaden
7. februar 2020
IBMs innovasjonsdirektør klar for hovedscenen på Eliaden
25. februar 2020

Deltar fordi Eliaden er landets største industrisamling

Daglig leder i Endress + Hauser, Tore Sandvoll

Daglig leder i Endress + Hauser Tore Sandvoll

Deltar fordi Eliaden er landets største industrisamling

 – Vi ønsker å vise frem vårt brede produktspekter og løsninger til eksisterende og nye kunder, sier Tore Sandvoll, daglig leder i instrumenteringsleverandøren Endress+Hauser.
– Eliaden er den mest omfattende presentasjonen av løsninger innen automatisering og instrumentering for landbasert industri. Som en sentral leverandør er det derfor naturlig at vi delta.

Av Jan Eirik Schiøtz, AMNYTT

– Endress+Hauser har deltatt på Eliaden siden 1986. Vi har sett hvorledes teknologien og bransjene har utviklet seg. Uansett konjunkturene har vi ment at deltakelse på Eliaden er positivt for selskapet vårt. Landbasert industri er viktig for Endress+Hauser og da er Eliaden en naturlig møteplass, forteller Sandvoll

 

Rivende utvikling

– Vi er midt oppe i en rivende teknologisk utvikling, sier Sandvoll. I klassisk instrumentering av det ingen intelligens.  Men med HART fikk vi noe intelligens inn i instrumenteringsløsningene. Digitalteknologien gir alle komponenter og systemer tilgang på intelligente løsninger på en måte vi ikke tidligere har sett. Denne rivende teknologiske utvikling er det viktig å dele med all aktuell industri. Eliaden gir oss mulighetene til å presentere instrumenter, systemløsninger og presentere vårt selskap som en god kompetansepartner.

– Under Eliaden vil vi legge vekt på:

  • skybaserte løsninger
  • nivåmålere
  • analyse for prosessindustrien
  • selvdiagnostiserende løsninger, vårt system heter Heartbeat

Det er klassisk landbasert industri som er hovedmålgruppen for vår deltakelse på Eliaden. For oss omfatter næringsmiddel, all prosessindustri som kjemi og petrokjemi, farmasøytisk og vann og avløp.

 

Forskjellig målsetting

– Kontrollsystem i en produksjon blir ikke skiftet ut så ofte, mener Sandvoll. Slike systemer er tett koblet til produksjonsfilosofien og det medfører omfattende inngrep hvis det skal skiftes leverandør for disse anleggene. Når det gjelder instrumentering er disse installasjonene mer levende. De endrer seg i takt med endringer i produksjonen og anlegget. Vi har derfor et langt større behov en systemleverandørene for å fortelle brukerne hvilke muligheter og nyheter som finnes.

Instrumenteringsleverandører generelt har derfor stort behov for å være til stede på aktuelle industrimesser. Eliaden er en slik møteplass.

Totalt sett er det ønskelig med bredere oppslutning fra leverandørsiden innen kontroll- og instrumenteringssiden. Det vil gi de besøkende enda bedre utbytte av tiden de bruker på messen. Her har vi alle en jobb å gjøre for å få en så god utstilling som mulig.

 

Positive erfaringer

– Vår erfaring fra tidligere deltakelser er positive, sier Sandvoll. De som har besøkt standen vår under tidligere Eliader har gitt oss positive tilbakemeldinger på messebesøket. Antallet som har besøkt oss under Eliaden har vært godt, slik at totalvurdering på deltakelsen i tidligere år er positiv for vårt selskap.

Bransjeforeningene er aktivt med for å utvikle massen til en god møteplass. Ifea var en av bransjeorganisasjonene som etablerte Elektroforum, som er den formelle arrangøren av Eliaden. Ifea var en positiv pådriver for å få et godt automatiseringsmiljø under utstillingen. Nå har NFEA (tidligere Ifea og NFA) tatt over stafettpinnen og viderefører arbeidet med å få et godt miljø for industriell automatisering på Eliaden.