Beckhoff med siden 2008
16. august 2017
Utstiller på Eliaden 2018
Gründer spår 200-dobling for smarthus
25. oktober 2017

DEVI full av forventninger til Eliaden 2018

Country Manager Pål Sagen og markedssjef Inge Lehmann på DEVIs stand i 2016

DEVI full av forventninger til Eliaden 2018

-DEVI har vært på det norske markedet siden 1988 og vært med på Eliaden i samtlige  år, men det ligger ikke noen automatikk i at vi skal delta. Etter hver Eliaden deltagelse foretar vi en nøye evaluering før vi melder oss på neste gang.

– Så langt er konklusjonen at Eliaden er en meget viktig arena for å vise frem nye produkter og knytte kontakter. De som besøker messen er en viktig målgruppe for oss. Her treffer vi mange av våre gode kunder og knytter kontakter med nye potensielle. – Vi har allerede begynt å glede oss til Eliaden 2018, sier markedssjef Inge Lehmann.

Lehman sier videre at de opplevde det som positivt å dele inn utstillingsområdene i grossistleverandører og direkte leverandører, men håper flere av grossistene vil være representert på Eliaden 2018.

Eliaden 2018
– Planleggingen av Eliaden 2018 er allerede godt i gang. De siste 3 – 4 månedene før åpningen er selvsagt de mest krevende. Da skal alle detaljer være på plass og de siste beslutningene tas.
Vi har et godt samarbeid med et norsk messe- og designbyrå som bygger standen for oss i henhold til DEVIs internasjonale standarder for messestads. Sammen med byrået tilpasser vi kommunikasjonen til de nyheter og produkter vi ønsker å fokusere på.

Vi bygger videre på konseptet vårt fra 2016, men kommer selvsagt til å oppdatere og tilpasse det til utviklingen som hele tiden finner sted. Vi har gått fra å ha en stand som var fylt med fysiske produkter til å vise mer og mer ved hjelp av informasjonsskjermer og nettbrett. Dette har vi hatt god erfaring med og i 2018 tar vi det antakeligvis enda et skritt videre.
Det kommer så klart produktnyheter, men det er også alt vi kan avsløre på det nåværende tidspunkt, sier Lehmann.

Hun sier videre at god planlegging og forberedelser er alfa og omega for en vellykket messedeltakelse. Det er viktig at salgsteamet har felles mål og budskap. Besøkende som har vært innom standen vår skal gå derfra med en positiv opplevelse av DEVI.

De riktige besøkende
Eliaden 2018 må markedsføre seg bredt, men det ligger også et ansvar hos alle som er utstillere. Det gjelder å ta i bruk alle kanaler for å invitere flere og riktige besøkende til messen.

Vi har ikke benyttet oss av anledning til å holde seminarer da det rett og slett er så mange besøkende på standen at det ikke blir noe tid til overs.

Markedet
Markedet er i en positiv utvikling og vi har mange prosjekter, både små og veldig store.

Har du noen råd til oss som jobber med Eliaden 2018?
Dere gjør en bra jobb, men vi mener at det fremdeles er mye som Norges Varemesse kan gjøre bedre. Derfor må dere fortsette å jobbe med å få til rimeligere mat og bedre renhold, spesielt på toalettene. Her er det langt igjen før man kommer på samme nivå som på de store messene i utlandet.