Elektroimportøren stiller ut på Eliaden for første gang
22. januar 2020
Lanser nye produkter på scenen under Eliaden 26-28 mai 2020
30. januar 2020

Morten Duesund snakker om digitalisering og mobilitet – verdi for hvem, og til hvilken pris?

Morten Duestund snakker om Digitalisering, Mobilitet, Sikkerhet, GDPR, og om å skape verdi rundt sikkerhet.

«Morten Duestund kommer til Eliaden og snakker om Digitalisering, Mobilitet, Sikkerhet, GDPR, og om å skape verdi rundt sikkerhet.»

Digitalisering og mobilitet – verdi for hvem, og til hvilken pris?

Digitalisering, mobilitet, sikkerhet er noe som opptar hver eneste arbeidsgiver. På Eliaden den 26. mai vil vi få høre Morten Duesund fortelle om hvordan man kan skape sikkerhet rundt digitalisering som nå skjer i hver eneste bedrift.

-Vi er glade for at Morten Duesund har takket ja til å holde et innlegg på hovedscenen på Eliaden den 26. mai, sier prosjektdirektør Svein Arnesen i Eliaden.

Dr. Morten Duesund har jobbet med ledelse og forretningsutvikling mesteparten av livet, både i Norge og internasjonalt, og har en doktorgrad og en MBA innen program og prosjektledelse. Hans doktoravhandling handler om verdiskapning i investeringer og prosjekter, og hvordan et fokus på verdiskapning kan påvirke styring, ledelse og gjennomføring av investeringer og prosjekter, og dermed også påvirke sjansen for suksess gjennom å påvirke teamenes motivasjon, driv, effektivitet og kultur. Morten holder foredrag innen virksomhetsstyring og forretningsutvikling, teamledelse, prosjektstyring og kultur, og i tråd med sitt fokus på verdiskapning, legger han mye tid i å skreddersy sine foredrag til tilhørerne. Morten snakker om verdiskapning, team, kultur, samhandling og ledelse, på en måte som gjør det lett å forstå, og hans foredrag omtales som tankevekkende og med forløsende og humoristiske innslag.

Seminar 26.mai
På Eliaden den 26 mai vil vi få høre han snakke om Digitalisering, Mobilitet, Sikkerhet, GDPR, og om å skape verdi rundt sikkerhet. I en verden hvor vi vil være mer og mer mobil, og ha tilgang på informasjon mens vi beveger oss, så stilles det større og større krav til sikkerhet og sikring av sensitiv informasjon. Dette foredraget tar for seg verdiskapningen som oppnås gjennom å tilgjengeliggjøre informasjon vs. økte sikkerhetskrav, og hvordan et fokus på begge (security & privacy by design) kan bidra til enda bedre verdiskapning.