Webinar: Mangfoldsledelse i krisetider – nye muligheter
13. august 2020
God Jul
22. desember 2020

Eliaden 2021 avlyses

Styreleder Frank Jaegtnes i Elektroforum

Styreleder i Elektroforum Frank Jaegtnes

Eliaden 2021 avlyses

Vi har jobbet på spreng siden myndighetene i mars iverksatte de strenge tiltakene på grunn av koronaviruset, for å se om det var mulig å gjennomføre Eliaden i januar 2021. Fremdeles er det restriksjoner på arrangementer med over 200 personer og stor usikkerhet knyttet til fremtiden Styret i Elektroforum har derfor bestemt at Eliaden 12. – 14. januar 2021 på Norges Varemesse avlyses.

– Dette er en beslutning som er tung å ta. Vi hadde gledet oss stort til å ønske hele elektrobransjen velkommen til Norges Varemesse og Eliaden i januar. Eliaden har snart vært arrangert i 50 år, men det er hensynet til utstillere og besøkendes sikkerhet som er det som veier tyngst når vi nå har tatt denne beslutningen, sier styreleder Frank Jaegtnes i Elektroforum.

-Vi er i en tid preget av stor usikkerhet og uvisshet. Som arrangør av et så stort arrangement har vi et særlig ansvar for å minimere risiko for smitte. Om vi skulle arrangert Eliaden i det omfang vi normalt gjør, ville de forbyggende smitteverntiltakene vært både gjennomgripende og begrensende for både de besøkende og utstillernes adferd.
– Eliaden er en møteplass som skaper kontakt mellom mennesker. Og det er det vi nå dessverre må unngå. At vi nå velger å avlyse Eliaden, gjør at både utstillere og besøkende kan ha mest mulig forutsigbarhet når det kommer til planlegging av aktiviteter og kostnader. Det er selvsagt også viktig for oss i en tid hvor mange bedrifter og ansatte opplever stor usikkerhet rundt fremtiden, avslutter Jaegtnes.

 

Eliaden arrangeres i 2022

Eliaden arrangeres 31. mai – 2. juni 2022. Vi håper alle besøkende og utstillere allerede merker seg denne datoen i kalenderen.

-Avlysing betyr at vi har god tid til å planlegge for tidenes Eliade i 2022, sier prosjektdirektør Svein Arnesen i Eliaden.

Han lover at prosjektgruppen vil bruke tiden godt, og at målet er at Eliaden i 2022 skal bli bedre enn noen gang.