Nyheter i NEK 700 presenteres på Eliaden 2020
6. september 2019
10 000 kvm utstillerareal nå bestilt
20. september 2019

AMNYTT: Vår tids viktigste industrielle teknologitrend

«Kunstig intelligens og fremtidens industri»

AMNYTT: Eliaden følger opp vår tids viktigste industrielle teknologitrend

En lang reise nærmer seg kanskje målet. I løpet av sommeren har det vært en interessant utvikling i planleggingen av neste års Eliade. 

Prosjektdirektør for fagmessen, Svein Arnesen, er i ferd med å ta omfattende grep for å følge opp tilbakemeldinger automatiseringsbransjen har gitt. Teknologiutviklingen, som tydelig ble demonstrert under årets Hannover Messe, vil være førende for rammene for neste års Eliade.

Ny erkjennelse
I løpet av sommeren 2019 er det avholdt noen møter hvor NFEA og sentrale personer fra automatiseringsbransjen har gitt Eliade-sekretariatet tilbakemelding fra bransjen. Tilbakemeldingene har vært åpne og direkte. Prosjektdirektør Arnesen har tatt tak i disse tilbakemeldingene.

– Vi kjenner ikke automatiseringsmiljøet godt nok til å kunne følge opp innspillene på en god måte, sier Arnesen til AMNYTT. Denne erkjennelsen vil vi nå bruke til å spille på lag med sentrale aktører, for å utvikle gode rammer for automatiseringsbransjen. Det gjelder både oppfølging av teknologitrender, tilrettelegging av selve utstillingsområdet for bransjen og markedstiltak mot alle aktuelle grupper.

Vil være helt i front av teknologiutviklingen
Digitalisering, som omfatter konseptet Industri 4.0, påvirker alle produsenter som leverer utstyr til industriell produksjon. Internet of Things, data sikkerhet, kunstig intelligens, maskin læring, Virtuell Reality og digitale tvillinger er alle teknologer som vil endre industrielle produksjonsløsninger. Nye samarbeidsformer utvikles. Et viktig område hvor digitaliseringen har skapt nye samarbeidsrelasjoner er i grensesnittet mellom forretningsledelses-systemer og automatisering. ERP leverandørene forstår bedre hvilke krav som stilles når ERP (Enterprise resource planning), MES (Manufacturing Execution Systems) og automatiseringssystemer skal fungere sømløst. Nye løsninger ser nå dagens lys.

Verdens ledende industrimesse «Hannover Messe 2019» presenterte disse teknologitrendene og nye samarbeidsrelasjoner mellom ERP, MES og automatiserings-leverandører.

– Nå er det Eliadens tur til å følge opp disse teknologitrendene, sier Arnesen.
Slagord for denne delen av fagmessen er: IT møter OT
med utdypningene: automatisering – robotisering – digitalisering

Eliaden vil legge forholdene til rette for å presentere disse viktige teknologitrendene. Det vil bli utviklet messeløsninger som sikrer at aktuelle besøksgrupper finner seg vel til rette og kan diskutere løsninger og trender med standbetjeningen.

Tillitvekkende oppfølging
AMNYTT har fulgt automatiseringsbransjens tilstedeværelse på Eliaden siden 1994. Vår konklusjon på de kontaktene vi har hatt med sekretariatet i løpet av sommeren, er at det er en helt ny forståelse og ønske om å følge opp bransjen behov. Vi tror at det for utstillingen i 2020 vil være rammer som bransjen finner tilfredsstillende.

– Det skal nå arbeides en god del med administrative og faglige rammer i faggruppen for automatisering, forteller Arnesen. Den raske teknologi-utviklingen innen automatisering og digitalisering vil utvilsomt påvirke det arbeidet vi skal gjøre nå i høst. Bransjen skal virkelig se at vi denne gangen anstrenger oss mye for å få en aktuell utstilling, som reflekterer trendene i teknologien og industrien

Litt historikk
Høsten 1993 tok Ifea et initiativ for å utrede mulighetene for å få samlet bransjen om en fagmesse for automatisering. Etter flere møter og utstrakt lobbyvirksomhet fikk foreningen bransjen til å gå inn for en messeløsning, deltakelse på Eliaden. Resultatet av innsatsen var at det i 1994 var en egen hall for automatiseringsbransjen under Eliaden. Siden den gang har bransjen hatt varierende erfaring med arrangørenes oppfølging av innspill som er gitt fra automatiseringsbransjen.

Engasjementet som Arnesen viser er svært lovende for en god automatisering- og digitaliseringsutstilling i 2020.

 

Av Jan Eirik Schiøtz, AMNYTT
Les artikkelen her