#eliadenutstiller – Omega Holtan AS
1. oktober 2021
Ambisiøs Eliade-debutant
5. oktober 2021

#eliadenutstiller – Maxeta AS

#eliadenutstiller  – Maxeta AS 

Daglig leder i Maxeta AS,  Eivind Portaas Walstad er meget positiv til fremtiden og tror markedet innen elektrifisering og fornybar energi er enormt . Les mer om Maxeta AS som har forsynt Norge med elektrotekniske produkter siden 1960 og deltatt på samtlige Eliader.

Hvorfor har dere valgt å bli med som utstiller på Eliaden 2022?
Maxeta har alltid deltatt på Eliaden helt siden oppstart. Vi mener det er viktig å være synlige på Norges største samling av kyndige fagfolk innenfor elektrofaget. Eliaden er en flott møtearena for utveksling av erfaringer og nyheter innenfor vårt fagområde.

Har dere noen nyheter/produkter på gang dere kan røpe?
Folk vil få se løsninger på smartere hus, samt produkter rettet inn mot datasenter i industrien. Fleksibilitet og enkle montasjeløsninger vil stå sentralt når vi stiller ut produkter og tekniske løsninger.

Hva gjør dere for å invitere inn deres kunder og samarbeidspartnere til Eliaden?
Dette gjøres gjennom våre selgere, vår hjemmeside, samt at invitasjoner sendes ut til våre beste kunder.

Hvor viktig er den faglige delen/seminarene?
Det er viktig at deler av vår organisasjon følger med på hva som skjer innenfor de fagfelt vi representerer.

Hvordan ser markedet ut for tiden og har dere noen store prosjekter på gang?
Enormt! Elektrifisering av verden med fornybar energi gir unike muligheter og Norge er et land som ligger i front.

Politisk vilje til investeringer innenfor elektro og grønn energi gir oss et fortrinn fra andre europeiske land. Prosjekter med utbygging av datasenter, sykehus, jernbane og overordnet kraftnett vil drive Norge fremover i tiden som kommer.

Om Maxeta AS
Maxeta AS har forsynt Norge med elektrotekniske produkter helt siden 1960.

Selskapet startet opprinnelig som en ren agentur- og grossistvirksomhet og representerer flere ledende produsenter av elektroteknisk materiell i Europa. De har etter hvert også utviklet en betydelig egenproduksjon som i dag utgjør mer enn 50% av den totale omsetningen.

Maxeta AS betjener flere markedssegmenter, hvorav elforsyning og jernbane  utgjør de to største. De er også en betydelig leverandør av installasjonsprodukter både til private næringsbygg og offentlige servicebygg, til f.eks. helse- /omsorg og skole.

Maxeta AS har ca. 50 ansatte. Hovedkontor, produksjon og sentrallager er lokalisert på Nylende industriområde i Skien. I tillegg har de salgskontor og distriktslager for elektroinstallasjon i Sandnes.

https://maxeta.no/