Fra åpen scene: «Riktig med en gang»
14. april 2016
#gnizt – Velkommen som elev på Eliaden
24. april 2016

Alle seminar i regi av Energi Norge kan du se her!

Alle seminar i regi av Energi Norge kan du se her!

Her finner du en oversikt over alle seminar som er i regi av Energi Norge på Eliaden 2016. Elmåledagene arrangeres også som en egen konferanse.

Elektroinstallatørprøven
I juli 2013 trådte det i kraft ny kvalifikasjonsforskrift – Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK). Forskriften skjerper kravene til de som skal være faglig ansvarlig for elektriske anlegg.

Fortsatt er vi inne i en overgangsperiode mellom gammel og ny forskrift, men denne går ut ved utgangen av inneværende år. Miniseminaret gir deg kunnskap om de nye kravene og hvem som nå må avlegge Elektroinstallatørprøven for at elektroforetakene skal kunne drive lovlig.

Foredragsholder: Bjørnar Brattbakk, rådgiver, Energi Norge
Arrangør: Energi Norge
Tema: Energi
Hvor: E-hallen- A

Tirsdag 31. mai kl. 13:00 - 15:00 og Onsdag 1. juni kl. 13:00 - 15:00

IT-nett til besvær
70 prosent av det norske lavspentnettet er utført med nullpunktet isolert fra jord, et såkalt IT-nett. Seminaret tar for seg fordeler og utfordringer i strømnettet og drøfter om en skal satse mer på TN-nettet der nullpunktet på transformatoren er jordet, eller om vi må utvikle ny kunnskap først?

Foredragsholder: Ketil Sagen, rådgiver, Energi Norge
Arrangør: Energi Norge
Tema: Energi
Hvor: E-hallen- A

Onsdag 1. juni kl. 10:00 - 12:00

Kostnadsledende forvaltning av kraftnett
Strømkundene er i ferd med å endre sin bruk av strømnettet både i form av redusert brukstid av energi og ved å bidra med egenprodusert overskuddsstrøm. Dette driver frem investeringer i IKT-løsninger og andre nye teknologier for å håndtere en økende kompleksitet i systemdriften. Nettselskapene må redusere ressursbruken på forvaltningen av det fysiske strømnettet for å fortsatt være kostnadseffektive. Denne tendensen forsterkes av myndighetenes regulering. Bedre vedlikeholds metodikk, fornyelsesplanlegging og designløsninger er sentrale for å oppnå vesentlig redusert ressursbruk på det fysiske strømnettet.

Energi Norge vil synliggjøre potensialene gjennom noen fellesfinansierte prosjekter, både ferdigstilte og pågående. Samlet sett for fornybarnæringen er det et stort potensial for kostnadsreduksjoner innen forvaltningen av strømnettet.

Foredragsholder: Ketil Sagen, rådgiver, Energi Norge
Arrangør: Energi Norge
Tema: Energi
Hvor: Scene, Hall E

Torsdag 2. juni kl. 13:00 - 15:00

Bruk av løfteutstyr
I energibransjen benyttes det i stor grad løfteutstyr for løfting av både mindre og større gjenstander. Feil bruk av dette kan medføre at det oppstår uønskede hendelser, både med og uten personskader. På miniseminaret ser vi på riktig bruk av løfteutstyr gjennom dokumentasjon, opplæring, oppstilling, bruk samt kontroll og vedlikehold.

Program

Foredragsholder: Bjørnar Brattbakk, rådgiver, Energi Norge
Arrangør: Energi Norge
Tema: Energi
Hvor: E-hallen -F

Pressebilder

Her finner du en oversikt over alle seminar som er i regi av Energi Norge på Eliaden 2016. Elmåledagene arrangeres også som en egen konferanse.