RIF seminar: Innovative løsninger – mulighetenes tid
24. mai 2016
Norgespremiere for batteriløsning for solenergi til hjemmebruk
31. mai 2016

Åpen scene: ITS, Intelligente Transport Systemer – et viktig bidrag til et bærekraftig og grønnere samfunn

Åpen scene: ITS, Intelligente Transport Systemer - et viktig bidrag til et bærekraftig og grønnere samfunn

For besøkende med spesiell interesse for elektroteknikk og IKT løsninger i Samferdselssektoren tilbyr vi et 2 timers «seminar fra Åpen Scene» i D hallen den 01. juni kl. 10:00 til 12:00

ITS, Intelligente Transport Systemer - et viktig bidrag til et bærekraftig og grønnere samfunn

Samvirkende systemer har som hovedhensikt å øke fremkommeligheten, forutsigbarheten og sikkerheten i samferdselssektoren ved bruk av automatiserings- og informasjonsteknologi. Nasjonal Transportplan viser til store utbygninger i årene som kommer. Planene medfører store investeringer i elektrisitetsforsyningen og i ITS løsninger i vårt langstrakte veinett

PROGRAM
  • Utbygningsplanene for vei og bane 2016 til 2020 - fokus på E39 ved Trond Hovland i ITS Norge
  • Litt om prosjektenes behov for oppgradering/utbygging av strømnettene ved Odd Olaf Askeland i BKK
  • Smarte veger og smart transport -IKT og Automatisering i samferdselssektoren ved Nilmar Lohne i Triona
  • Smart Parking/City – ved Michael Eimstad i Q-FREE
  • Skredvarsling og miljøovervåking basert på trådløse sensornettverk ved Nils Jacob Berland i Sensario
  • Eksempler på nye sensorer - til landbruks formål og til intelligente kraftmaster ved Max Tangen i 7Sense Products
  • Droner og sensorer i grønn verdiskaping ved Rune Eikeland i IRIS Group Nordic
  • Samferdselssektoren – mulighetens marked ved Lars Skrøvseth i ITS Arena
  • Kort info om ITS Arena ved Jenny Simonsen i ITS Arena


Konferansier: Trond Hovland, ITS Arena

Pressebilder

For besøkende med spesiell interesse for elektroteknikk og IKT løsninger i Samferdselssektoren tilbyr vi et 2 timers «seminar fra Åpen Scene» i D hallen den 01. juni kl. 10:00 til 12:00