Eivind Omarhaug, daglig leder KROHNE (t.v) og Magnus Bjerva, daglig leder Matek-Samson (t.h.) viser stolt frem verdens første autonome reguleringsventil.
#eliadenutstiller – Matek-Samson Regulering AS
23. september 2021
#eliadenutstiller – Omega Holtan AS
1. oktober 2021

Et lyspunkt på Sørlandet

Konserndirektør Geir Tønnesland og adm. direktør Eivind Gunvaldsen i SG Armaturen kan se tilbake på en fantastisk vekstperiode siden årtusenskiftet. – Vi tror vi kan passere 2 milliarder kroner i omsetning i løpet av 2025, sier Eivind Gunvaldsen.

Et lyspunkt på Sørlandet

SG Armaturen, en av Eliadens trofaste utstillere er virkelig et lyspunkt blant bedriftene på Sørlandet: Bedriften i Lillesand har passert 1,2 milliarder kroner i omsetning – og nå vil de vokse videre!

Du har kanskje sett SG-logoen når du passerer hovedkontoret som ligger rett ved E18 på Kjerlingland utenfor Lillesand. Men konserndirektør Geir Tønnesland erkjenner at bedriften kanskje ikke er så kjent i lokalsamfunnet som man kunne forvente.

– Vårt marked er installatørene. Vi henvender oss ikke direkte til forbrukerne, forklarer han.

Adm. direktør og eier Eivind Gunvaldsen bekrefter også at det er bevisst at bedriften holder en relativt lav profil. – Alt vi bruker på markedsføring er rettet mot dem vi selger våre produkter til. Men overfor installatører og elektrikere har vi lykkes med å bygge en sterk merkevare, konkluderer han.

Begynte i det små

Det var hans far, Sven Gunvaldsen, som startet suksessbedriften for 30 år siden. Det begynte i det små – slik store suksesser ofte gjør. Han hadde solgt seg ut av et annet selskap han hadde drevet og investerte kapital, tid og krefter i å utvikle SG Armaturen. Grunderen er fortsatt styreleder i selskapet, men ikke aktiv i den daglige driften.

– Vi har vokst hele tiden, men særlig etter at vi gjorde en strategisk endring rundt 2000. Frem til da solgte vi våre produkter både gjennom lampeforretninger og til grossister og installatører. Veksten skjøt fart på 2000-tallet da selskapet gjorde en strategisk endring, og valgte å satse utelukkende på grossister og installatører. Vår strategi har vært å produsere kvalitet som varer. Det er ikke så vanskelig å lage lamper som ser OK ut. Det er å lage kvalitet som varer til en fornuftig pris som er krevende, mener Eivind Gunvaldsen.

Tett på markedet

Geir Tønnesland supplerer: – Vi har et tett samarbeid med markedet i vår produktutvikling. Det handler om kvalitet, om at produktene er enkle å installere og vi har god reklamasjonshåndtering. I sum skaper dette trygghet for installatøren.

Rundt 60 medarbeidere jobber ved hovedkontoret i Lillesand, men virksomheten har rundt 600 ansatte alt i alt. Om lag halvparten av all produksjon går til eksport, der Sverige og Danmark er de største markedene. Men SG er en storselger også i Tyskland, Østerrike, Sveits, Frankrike, Belgia, Nederland og Storbritannia, blant annet.

Potensialet for videre vekst handler mye om hvor store markedsandeler SG kan lykkes med å ta utenfor Norge, men det er fortsatt mye å hente på hjemmemarkedet også, sier Eivind Gunvaldsen.

Produktutvikling og design delt mellom hovedkontoret i Lillesand og selskapets fabrikk i Odense, mens selve produksjonen skjer på fabrikkene i Kina og i Danmark.

Utfordringer

Da bedriften endret strategi rundt årtusenskiftet, var årsomsetningen rundt 40 millioner kroner. I etterkant av dette har altså veksten skutt fart og bidratt til svært gode resultater over mange år. I fjor passerte bedriften 1,2 milliarder kroner i omsetning, og tross koronapandemien tyder mye på at også 2020 blir et godt år.

– Vi har hatt noen utfordringer, blant annet fordi vi i en periode måtte stenge ned fabrikken i Kina. Da var det godt å ha rikelig lagerkapasitet her i Lillesand, slik at salget ikke stoppet opp, sier Geir Tønnesland.

– De store svingningene i kronekursen har også vært en utfordring i år, ettersom våre innkjøp stort sett handles i dollar. Da er det krevende når kronekursen i løpet av kort tid faller 30 prosent, erkjenner Eivind Gunvaldsen.

Skal vokse videre
Bedriften har likevel klart å håndtere utfordringene på en god måte. Og ambisjonen videre er fortsatt vekst.

– Den dagen du ikke tenker vekst, da kan man begynne å skrive minneordet til bedriften.  Vi skal øke markedsandelene, vi skal komme med nye produkter og vi skal satse enda mer på eksport i årene som kommer. Vekst og fremgang gir en boost, og det er det vi strekker oss etter, fastslår Eivind Gunvaldsen som røper at de har planer om nylanseringer utover vinteren som de tror vil bidra til enda høyere veksttakt. – Vi tror vi kan passere 2 milliarder kroner i omsetning i 2025, sier han – med sørlandsk nøkternhet i stemmen.

Geir Tønnesland røper at suksessoppskriften egentlig ikke er noen stor forretningshemmelighet:

-Hvis man har bygget en robusthet i virksomheten og kan ta steg for steg videre, med et solid fundament i bunnen, så har man også trygghet for videre vekst. SG er en familieeid bedrift der pengene reinvesteres i virksomheten for å utvikle den videre. Vi ser alltid etter neste steg, neste mulighet, sier konserndirektøren.

Kilde: NHO