Full fart på Eliaden 2016
19. mai 2015
Nexans til Eliaden 2016
19. august 2015

Ett år igjen

Antonio M. Barril (t.v.), Nina Heier Johansen, Svein Hjelmås, Bjørn Spjutøy, Svein Arnesen, Anne-Grete Hammer og Nils-Erik Magnell er i gang med forberedelsene til Eliaden 2016.
©Fotograf Andre Bartolozzi

Ett år igjen

- Selv om det er ett år til Eliaden 2016 åpner på Norges Varemesse på Lillestrøm, har forberedelsene allerede pågått en stund.

Blant annet er det gjennomført møter med utstillere, bransjeorganisasjoner og andre samarbeidspartnere. Vi skal legge forholdende til rette for at både utstillere og besøkende skal få optimalt utbytte av fagmessen, sier Svein Hjelmås i prosjektledelsen.

- Lanseringen av ny hjemmeside i dag er en del av denne prosessen. Vi har lagt vekt på å lage et verktøy som gir enkel tilgang på informasjon og tjenester.

Pressebilder

– Selv om det er ett år til Eliaden 2016 åpner på Norges Varemesse på Lillestrøm, har forberedelsene allerede pågått en stund.