Norgespremiere for batteriløsning for solenergi til hjemmebruk
31. mai 2016
1 000 elever til Eliaden
31. mai 2016

Fra særstilling til omstilling

Næringsminister Monica Mæland mottar rapporten ”Grønn konkurransekraft” av Eivind Heløe, styreleder i Elektroforum
©Fotograf Knut Randem

Fra særstilling til omstilling

- Norge har vært i en særstilling. Nå skal vi gjennomføre et grønt skifte. Da handler det om godt lederskap og samarbeid, sa næringsminister Monica Mæland (H) da hun i dag mottok bransjens rapport ”Grønn konkurransekraft” på åpningen av Eliaden.

- Det er bra at dere i næringslivet er opptatt av dette. Det viser godt lederskap. Vi har forpliktet oss til en reduksjon på 40 prosent av klimautslippene innen 2050. I dette arbeidet har næringslivet en viktig rolle.

Rapporten er utarbeidet av Elektroforum med eierorganisasjonene Elektroforeningen, Norsk Industri, Ifea, Nelfo, Energi Norge og RIF. Den er laget som et innspill til det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for grønn konkurransekraft.

Frank Jaegtnes, adm. direktør i Elektroforeningen presenterte rapporten på åpningskonferansen på Eliaden.

- I denne rapporten har vi satt søkelyset på vår bransjes bidrag til det grønne skiftet. Vi har sett nærmere på tre satsningsområder, der Norge har spesielt gode forutsetninger.

- Det er klimavennlig transport, der vi sammen med California har skaffet oss et unikt forsprang. Vi skal ha nullutslippsbiler, elektrisk varetransport og tyngre transport skal være utslippsfri. Tenk å kunne kjøre en buss inn i et kjøpesenter!

- Det andre området som er prioritert i rapporten er energismarte bygg. Her er det store muligheter for å energieffektivisere eksisterende bygg og at forbrukerne blir prosumenter. Dessuten er det muligheter for eksport av produkter og energitjenester.

- Det tredje området i rapporten er mulighetene for grønn industriell vekst. Norge har tilgang på ren vannkraft, høy kompetanse og verdensledende teknologi. Dette vil styrke jobbene i industrien, konkluderte Jaegtnes.

I rapporten blir det anslått at et grønt skifte på disse tre områdene kan skape 15 000-20 000 nye arbeidsplasser.

Pressebilder

– Norge har vært i en særstilling. Nå skal vi gjennomføre et grønt skifte. Da handler det om godt lederskap og samarbeid, sa næringsminister Monica Mæland (H) da hun i dag mottok bransjens rapport ”Grønn konkurransekraft” på åpningen av Eliaden.