Stormønstring på Eliaden 2016
23. mai 2016
Åpen scene: ITS, Intelligente Transport Systemer – et viktig bidrag til et bærekraftig og grønnere samfunn
24. mai 2016

RIF seminar: Innovative løsninger – mulighetenes tid

RIF seminar: Innovative løsninger - mulighetenes tid

Rådgivende ingeniørers forening (RIF) inviterer til en intensiv foredragsrekke på over 2 timer. Temaet er hvilke muligheter og utfordringer den teknologiske endringen medfører for oss i samfunnet. Hør hvordan helsehverdagen vil endre seg, hva det grønne skiftet vil bety for den enkelte forbruker og hvordan ny teknologi gir nye forretningsmuligheter for hele bygge- og anleggsnæringen. Foredragsholderne er fra RIFs medlemsbedrifter: ECT, Cowi, Hjellnes Consult, Multiconsult, Norconsult, Rambøll, S

Program – 1. juni kl. 12:00-14:00

SEMINAR: INNOVATIVE LØSNINGER - MULIGHETENES TID


Velferdsteknologi
Anita Woll , IKT rådgiver i Rambøll. Tar for tiden en PhD ved institutt for Informatikk ved universitetet i Oslo hvor hun adresserer design og bruk av velferdsteknologi.

Om foredraget:
Muligheter og utfordringer knyttet til teknologibruk i eldreomsorgen, med særlig fokus på hvordan kombinasjonen av velferdsteknologi og automasjon bedre kan støtte eldre og boliggjøring av omsorg.

Lys & Helse
Lars Bylund, Professor, Ljus &Energi, Holistiskt Byggande, Bergen Arkitekt Høgskole. Invited Professor, Faculty of Architecture, University of Ljubljana.

Om foredraget:
Lars Bylund har forsket på utvikling av metoder for økt dagslysbelysning og energieffektivisering av bygninger. Han har igjennom årtier arbeidet med projekter knyttet opp mot "Lys og Helse» for ulike typer arbeidsplasser, skoler, sykehjem og sykehus.

Foredraget «Lys og Helse» gir oss en definisjon på begrepet "Human Centric Lighting" HCL. Hva vi tror vi vet om sammenhengen mellom "Lys og Helse". Hvor langt kan vi stole på belysningsindustriens informasjon om HCL? Holder den mål, og er den alltid like troverdig?

Pause

Byggenæringens plass og status i det grønne skiftet
Kjetil Gulbrandsen, Høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold der han underviser i Energi, Miljø og Bygningsfysikk. Prosjektleder for prosjektet «Merverdien av grønne bygg» som er et samarbeidsprosjekt mellom Grønn Byggallianse og Høgskolen i Østfold.

Om foredraget:
Hvordan vil «Det grønne skiftet» påvirke rammebetingelsene for hvordan vi bygger og drifter? Hva slags rådgiverkompetanse vil byggherrer etterspørre når vi skal ?

Grønn innovasjon gir nye mulighet
Sebastiano Lombardo, "Head of Innovation" i Norconsult AS. Han har en doktorgrad i design og ledelse av innovasjonsprosessen i engineering.

Om foredraget:
Hvordan tenke grønn innovasjon i et stort infrastrukturprosjekt? Sebastiano forklarer metoder og prosesser brukt i E39 Rogfast prosjektet.

Pressebilder

Rådgivende ingeniørers forening (RIF) inviterer til en intensiv foredragsrekke på over 2 timer. Temaet er hvilke muligheter og utfordringer den teknologiske endringen medfører for oss i samfunnet. Hør hvordan helsehverdagen vil endre seg, hva det grønne skiftet vil bety for den enkelte forbruker og hvordan ny teknologi gir nye forretningsmuligheter for hele bygge- og anleggsnæringen. Foredragsholderne er fra RIFs medlemsbedrifter: ECT, Cowi, Hjellnes Consult, Multiconsult, Norconsult, Rambøll, S