Eaton

Fremtidens bygninger skal produsere og lagre energi – og være en integrert del av strømnettet.

Vil gjøre bygg om til mini-kraftverk

Eliaden – en av Norges største fagmesser.