Energi

– Med ringvirkningene av krigen i Ukraina, får åpningsseminaret på Eliaden et veldig spesielt bakteppe. Dette blir dagsaktuelt på en helt annen måte enn før, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo.

Svært dagsaktuelt åpningsseminar 

Eliaden – en av Norges største fagmesser.