Jenter og Teknologi

Telekombransjen trenger flere folk, og bransjen trenger flere jenter. Telekommontør Tora Holen i
Eltel er en god rollemodell og forteller om sin vei inn i yrket på fagmessen Eliaden utenfor Lillestrøm
denne uken. Hun er invitert med av NHO-prosjektet Jenter og Teknologi.

Flere jenter til telekom

Eliaden 28. – 30. mai 2024, NOVA Spektrum