PLS

PLS-er er sentrale i automasjons-anlegg, ofte i store industrielle produksjonslinjer.
På Wago sin stand kunne du få høre om hvordan de også egner seg for småskala produksjon – som for eksempel hjemmebrygging av øl.

Ølbrygging med Wago PLS-er

Eliaden – en av Norges største fagmesser