Deltar fordi Eliaden er landets største industrisamling
6. mars 2020
Ny oppdatering vedrørende Coronaviruset
10. mars 2020

Oppdatering vedrørende Coronaviruset

Arrangement hos Norges Varemesse avholdes som normalt

Med bakgrunn i henvendelser i forbindelse med Covid-19, Coronavirus spredning og usikkerhet, ønsker vi å komme med en oppdatering.

Per i dag er det ingen planer om å endre på arrangementet «Eliaden 2020». Eliaden forholder seg til Norges Varemesse.

Informasjon fra Norges varemesse, oppdatert 5. mars:
Norges Varemesse er i dialog med Folkehelseinstituttet og følger løpende myndighetenes oppdateringer og anbefalinger angående Coronaviruset Covid-19. 

Norges Varemesse har iverksatt gode hygiene- og smitteverntiltak i messesemteret i form av ekstra stasjoner for hånddesinfeksjon, informasjonsplakater for smitteforebygging samt oppfordring om ekstra god håndhygiene.

All aktivitet går som normalt og arrangement avholdes som opprinnelig planlagt. Sikkerhet er av høyeste prioritet for Norges Varemesse, både for utstillere, besøkende og medarbeidere, og Norges Varemesse følger derfor utviklingen tett.

Norges Varemesse oppfordrer alle til å følge råd fra Folkehelseinstituttet.

Følg info fra Norges Varemesse her

Events go ahead at Norges Varemesse
Norges Varemesse AS – Information on Covid-19, Corona virus.

Updated: March 5th 2020

Norges Varemesse is in close dialogue with Folkehelseinstituttet (The Norwegian Institute of Public Health) og follows the current recommendations regarding Corona virus Covid-19.

There are good preventive measures taken for hygiene with extra stations for hand disinfection, visible information on how to avoid risk. There is also a general recommendation for extra thorough hand hygiene.

All activity moves ahead as normal which means events go as planned. Visitor, exhibitor and personnel safety is our highest priority and we follow the general development closely and by advice of Folkehelseinstituttet.

Norges Varemesse recommends everyone to follow advice from Folkehelseinstituttet (The Norwegian Institute of Public Health)

Follow Norges Varemesse here