Åpningskonferansen – Eliaden 2016
31. mars 2016
Alle seminar i regi av Energi Norge kan du se her!
19. april 2016

Fra åpen scene: «Riktig med en gang»

Fra åpen scene: "Riktig med en gang"

Bygningsautomatisering og Riktig med en gang metoder – bidraget til godt inneklima og redusert miljøavtrykk. Riktig med en gang metoder har til hensikt å sikre ferdigstillelsens av de tekniske installasjonene i byggesaker – spesielt innenfor Yrkesbygg i henhold til fremdriftsplaner og budsjett.

Riktig med en gang metoder har til hensikt å sikre ferdigstillelsens av de tekniske installasjonene i byggesaker – spesielt innenfor Yrkesbygg i henhold til fremdriftsplaner og budsjett.

Fra Åpen scene vil vi få presentert utdrag av foredrag fra årets «Riktig med en gang Tour». Touren er et samarbeidsprosjekt mellom Grønn Byggallianse, Integra, Norsk Eiendom, Enova, Bygg21, Standard Norge og NGBC.

Foredragene vil omhandle:
Hva grønt skifte/ økt bærekraft innebærer - konkret for aktørene i byggenæring

Metoder og midler for energieffektivisering i yrkesbygninger
  • Kartlegging
  • valg av tekniske løsninger
  • støtteordninger for å gjennomføre tiltakene

Redskap for å oppnå det grønne skifte/bærekraftige tekniske løsninger
  • drift av komplekse og moderne Yrkesbygg
  • BREEAM in USE – redskap for miljøeffektiv drift
  • Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner – NS 6450:2016

Konferansier: Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse og Erik Pilgaard i Integra

Torsdag 2. juni kl. 10.00 - 11.45 - Åpen scene - Hall D

Arrangementet er åpent for alle (Ingen påmelding nødvendig)

Pressebilder

Bygningsautomatisering og Riktig med en gang metoder – bidraget til godt inneklima og redusert miljøavtrykk. Riktig med en gang metoder har til hensikt å sikre ferdigstillelsens av de tekniske installasjonene i byggesaker – spesielt innenfor Yrkesbygg i henhold til fremdriftsplaner og budsjett.