Veien til kvalitetssikret kompetanse innen automatiske brannalarmanlegg FG 750

Veien til kvalitetssikret kompetanse innen automatiske brannalarmanlegg FG 750

mai
Åpen scene i hall C -

Arrangør: Com Con AS og DNV Business Assurance Norway AS. Krever ikke påmelding.

Konsekvensene av dårlige automatiske brannalarmanlegg i næringsbygg kan være fatale. For å sikre liv og verdier, vil derfor Com Con sette fokus på viktigheten av at byggeiere, tiltakshavere og utførende av anbud setter tydelig krav til FG 750 automatiske brannalarmanlegg i sine prosesser.

Den enkelte installatører, prosjekterende og kontrollører av automatiske brannalarmanlegg er også viktige aktører for å sikre kvalitet, og må ha god og oppdatert kompetanse på området. Dette kan oppnås ved kompetanseheving i form av kurs, og Com Con vil belyse dette ytterlige.

Personsertifisering er videre et viktig ledd i kvalitetssikring av kompetanse innen FG750 av en uavhengig tredjepart. DNV vil gjennomgå sin rolle som uavhengig sertifiseringsorgan, presentere sertifiseringsordningen innen FG 750, og forklare prosessen som leder til dokumentert, sertifisert kompetanse.