IEE – Energieffektivisering (Nelfo og EFO)

IEE – Energieffektivisering (Nelfo og EFO)

jun
NOVA Spektrum, Hovedscenen Hall C -

Bli med på arrangementet «Hvor er de typiske energityvene i et næringsbygg». Arrangeres av IEE (EFO og Nelfo).

Velkommen v/ styreleder i IEE Thomas Liland-Vik

Det globale bakteppet – hvor står vi i dag? Adm.dir i EFO Frank Jaegtnes

Hva går energiforbruket i bygninger til, og hvordan kan byggeieren oppnå store besparelser ved å sikre at de tekniske systemene virker sammen? Thomas Liland-Vik, KE automasjon og Thomas Torkildsen, Micro Matic

Hva er viktig for våre leveranser og hvor er de typiske energityvene i våre systemer?

Fjeldseth, v/ Morten Arnegård

Eriksen & Jensen v/ Magnus Jensen Stokke

GK v/ Lars-Henrik Søreng

Samhandlingen mellom systemene fra byggherrens perspektiv:

Entra Eiendom:

Hva skal til for at det blir et teknisk og funksjonelt og bra prosjekt – Per Ola Ulseth (dir. Prosjektutvikling) ENTRA

EVR Norge AS (både byggherre og ITB koordinator)

Erfaring og input; hva er viktig i byggeprosjekter og særlig innen de tekniske fagene v/ Vegard Sundby EVR

Diskusjon/panelsamtale Moderator Ida Thorendahl EFO