NEK 700:2020-serien nyheter og presiseringer (Nelfo og Nkom)

NEK 700:2020-serien nyheter og presiseringer (Nelfo og Nkom)

jun
NOVA Spektrum, seminar-rom 2 - Hall E -

Foredraget holdes av Svein Roar Jonsmyr, Nkom. Krever påmelding.

På dette seminaret får du høre om hvordan forholde seg til fjernkraftmating, kravene til boliginstallasjoner og hvordan ekom-lover samsvarer med standarder og private avtaler.

Foredragsholder: Svein Roar Jonsmyr, NKOM