Seminar om Elektroinstallasjonsprøven

Seminar om Elektroinstallasjonsprøven

jun
Nova Spektrum, Lillestrøm, over Arragngørkontoret i glassgaten -

Seminaret tar for seg oppbyggingen av Elektroinstallatørprøven, søkeprosessen, krav til virksomhetene, og belyser mulighetene i praksis.

Hva får du?

Personer som har skaffet seg installatørpapirene stiller sterkt i dagens litt vanskelige arbeidsmarked. Seminaret vil blant annet berøre dette, samt belyse hvilke muligheter dette gir. Du vil få nyttig informasjon om Elektroinstallatørprøven:

  • Krav som stilles til virksomhetene
  • Søkeprosessen, oppbygging og gjennomføring av prøven
  • Erfaring med prøvens innretning
  • Kvalifikasjonskravene for å kunne avlegge prøven, både teoretisk- og praktisk utdanning

Seminaret gir deg en god mulighet til å kommunisere og stille spørsmål til foredragsholdere som er Thor Egil Johansen og Bjørnar Brattbakk, begge fra Energi Norge.