Prosjektering av kabler i grøft (REN)

Prosjektering av kabler i grøft (REN)

jun
Åpen scene ved i hall C -

REN vil vise kabelprosjekteringsprogrammet Trench Design.

Programmet er et verktøy som forenkler prosessen med å tegne grøftesnitt, samt at det kan beregne magnetfelt og belastningsevne. Rapporter med materialister, masseberegning, samt termiske og elektriske forhold i grøften kan enkelt hentes ut.

Kontaktperson:
Kåre Espeland / kare@ren.no / 40400374

Marius Engebrethsen / marius@ren.no / 99278985

Krever ingen påmelding