Eliaden 2018 – en stor suksess
1. juni 2018
ERCO Lighting AS til Eliaden 2020
4. april 2019

Eliaden senker prisene – vil ha hele bransjen med

«Fra Eliaden 2018 Foto: Audun Braastad»

Eliaden senker prisene – vil ha med hele bransjen

Selv om prosjektdirektør for Eliaden, Svein Arnesen, kunne glede seg over positive tilbakemeldinger fra utstillere og besøkende på Eliaden 2018, hviles det ikke på laurbærene. Planleggingen av Eliaden 2020 er godt i gang.

– På tre Eliaden-dager fikk 298 utstillere besøk av 19 100 fagfolk. Utstillingsarealet økte fra 11 000 m2 til rundt 12 000 m2. Mange av utstillerne meldte om stort trykk og mange besøkende.

Videre utvikling av Eliade-konseptet
– Et område vi ikke har jobbet så mye med er internasjonalisering. Utenlandske selskaper har brukt Eliaden for å komme inn på det norske markedet, men denne gruppen har utgjort en liten del av utstillerne. Det har nå kommet noen henvendelser og vi er spente på hva det kan resultere i, sier Eliade-sjefen.

Stor pågang og reduserte priser
Hele 107 utstillere har allerede meldt at de ønsker å stille ut i 2020. Disse dekker et utstillingsareal på mer enn 7150 m2. D-hallen er snart full og dette før den offisielle påmeldingen åpner.
– Noen vil også ha større stander. Denne trenden fra 2018 ser ut til å fortsette i 2020. En medvirkende årsak er nok også at vi har redusert prisene på stand-arealet for 2020 med rundt 30%.
Det store priskuttet på standleie skyldes reforhandlet avtale med Norges Varemesse, samt at eieren av Eliaden – Elektroforum – ønsker å bidra økonomisk for å øke volum, samt å trekke nye kundegrupper til Eliaden, informerer Arnesen.

Skal vokse
– Målsettingen vår er å vokse. I 2018 var det gledelig at antall belysnings-leverandører økte betraktelig, men vi ønsker selvfølgelig flere. Det er også plass til flere grossister. Bergaard & Amundsen, Solar og Malmbergs var med i 2018, og Elektroimportøren har allerede reservert plass for 2020. Vi tror dette vil bidra til å trekke flere besøkende. Mange av grossistene kjører egne opplegg i forbindelse med Eliaden, og vi tror det er mulig å få til et samarbeid alle vil ha nytte av.

– Hele 20% av utstillerne i 2018 var nye. Dette viser hvilket vekstpotensial Eliaden har. Får vi samtidig med utstillerne som ikke har deltatt de siste årene, kan det bli mer enn 350 utstillere. Det er vår hårete målsetting for arrangementet i 2020, sier Arnesen.

Faglig påfyll
– Seminarene er en viktig del av Eliaden og stadig flere besøker messen for å få faglig påfyll. Hele 20% av de besøkende i 2018 sa at seminarene er den viktigste årsaken til at de er på Eliaden. I 2018 ble rundt 60 seminarer gjennomført, både i møterom og på åpne scener i hallene. Vi jobber videre for å få dette konseptet enda bedre.

– Utstiller- og besøkendeundersøkelsen EPINION gjennomførte etter Eliaden 2018 sammen med innspill og andre tilbakemeldinger, ble brukt til å evaluere messen. Vår målsetting er å øke kvaliteten på Eliaden 2020 ytterligere, avslutter Eliade-sjefen.