Traka Norge AS

Traka Norge AS

Nedre vei 8

3183 Horten, Norge

Telefon: 33 04 00 44

Epost: post@traka.no

Stand

C03-15

Om Utstilleren

Traka Norge as er distributør for Traka sine produkter i Norge. Elektroniske nøkkelskap og lockers for full håndtering, tilgangsstyring, sporing, historikk og administrasjon av nøkler, adgangskort, våpen, lap topper, scannere, fjernkontroller osv.. Mange nyttige funksjoner som varsling på epost ved manglende retur av nøkkel/enhet, automatiske rapporter, 24/7 visning av status osv..