Eliadens markedsmøte for utstillere
18. januar 2018
Velkommen som elev på Eliaden!
8. mars 2018

ABB på Eliaden

Gøran Salomonsen, Senior Vice President i ABB

Viktig å synes i markedet

-Etter en vellykket deltagelse på Eliaden 2016 var valget enkelt – vi skulle delta i 2018 også. Her treffer vi store deler av vår kundegruppe; primært innen installatørmarkedet, men også en del beslutningstakere innen industrien, sier Gøran Salomonsen i ABB.

– På Eliaden har vi muligheten til å treffe mange kunder på en gang og det må ganske mange kundebesøk til for å treffe et tilsvarende antall. Det er også viktig å synes i markedet og vise vår bredde av produkter. Vi er totalleverandør av alt fra trafostasjoner til stikkontakter og det budskapet er viktig for oss å få frem.

Messekonsept
Salomonsen forteller at planleggingen av Eliaden 2018 er godt i gang.
– En egen prosjektgruppe jobber med standen. Vi har en fast messebygger, så ingen detaljer blir glemt. I tillegg har vi gode retningslinjer for lay-out og design i ABB, så det er ganske lett å finne form på standen. Vi fokuserer på presentasjon av løsninger og ikke rene produkt-fremvisninger. Selvsagt blir det nyheter på Eliaden, uten at jeg vil si noe om det nå.


Tips for en vellykket messedeltagelse
Salomonsen sier videre at tidlig planlegging, god prosjektledelse og fordeling av ansvar er viktig. Alle som skal delta og vise frem sine løsninger må tas hensyn til. Det skaper positive og motiverte messedeltagere.

-I tillegg har vi vært med mange ganger og har god erfaring med hva som fungerer. Vi markedsfører vår deltagelse tidlig; både internt og eksternt via nyhetsbrev, invitasjoner, sosiale media, fagpresse, Eliaden osv.


Hvor viktig er den faglige delen og seminarer for dere?

Vi er glad for at det arrangeres faglige seminarer av Eliaden og andre deltagere. Det er med på å trekke de riktige besøkende til messen. Selv har vi ikke hatt seminarer, men inviterer våre viktigste kunder til omvisning på standen med mulighet for faglig prat. Det kommer vi også til å gjøre i år. Mange kunder ønsker ikke å binde seg til et fast opplegg. De ønsker ofte å gå rundt på messen uten forpliktelser.

Markedet
-Vi ser på markedet som lovende. Aktivitetsnivået er høyt, og det er mange prosjekter som er av interesse for oss. Det dukker også opp nye markedsmuligheter som følge av digitalisering og distribuert generering av energi. Vi har alltid nye prosjekter på gang, det er mye aktivitet rundt digitale løsninger, lagring av energi og e-mobility.

Til slutt – har du noen råd til oss som jobber med Eliaden 2018?
God markedsføring av messen er alfa omega! Det er også viktig at Eliaden inspirerer alle andre deltagere til det samme!