Autronica Fire & Security AS

Autronica Fire & Security AS

Bromstadvegen 59

7047 Trondheim, Norge

Telefon: 915 09753

Epost: faktura@4humanit.no

Stand

C01-36

Om Utstilleren

Autronica er en ledende innovatør, produsent og leverandør av brann- og gassikkerhet, verden over. Produktene våre ivaretar brannsikkerheten på land, til sjøs og innen det petrokjemiske, olje- og gassmarkedet. Vi har nesten 500 ansatte som ivaretar hele verdikjeden, fra idè, utvikling og produksjon til service og markedsføring av produktene våre. Vi er et internasjonalt selskap med kontorer i hele verden, med hovedkontoret solid plassert i Norges teknologihovedstad Trondheim.

Autronica er den del av Carrier, en levende leverandør til byggesystemnæringene over hele verden.