HULTAFORS GROUP NORGE AS

HULTAFORS GROUP NORGE AS

Om Utstilleren

Hultafors Group tilbyr et sortiment av ledende merker som gjør at profesjonelle brukere alltid er i forkant i forhold til funksjonalitet, sikkerhet, beskyttelse og generell effektivitet. Hvert av merkene bidrar med kunnskap og innsikt i utfordringene som profesjonelle brukere møter hver dag. Kombinert med vårt felles engasjement for å holde profesjonelle brukere i forkant kan vi innfri om ikke overgå forventninger og levere produkter og løsninger som gjør arbeidsdagen tryggere, enklere og mer produktiv.

Postboks 108 Kalbakken

0902 OSLO, Norge

Telefon: 23 06 88 80

Epost: anders.malmo@hultaforsgroup.no