Diri AS

Diri AS

Pb. 191

2802 Gjøvik, Norge

Telefon: 400 00 343

Epost: contact@diri.no

Stand

C01-17a

Om Utstilleren

Diri AS er et selskap innen risikostyring av cybersikkerhet, og har sitt utspring fra informasjonssikkerhetsmiljøet på NTNU. Diri har som mål å gjøre risikostyring av cybersikkerhet enkelt, og har utviklet et verktøy som på en brukervennlig måte effektiviserer og øker kvaliteten på sikkerhetsarbeidet.