Eliaden - der fagfolk møtes
Velkommen tilbake i 2020!

Eliaden er en av Norges største fagmesser og arrangeres neste gang 26. - 28. mai 2020 på Norges Varemesse


På Eliaden 2020 vil du møte ca 300 utstillere og kunne velge mellom en rekke ulike seminarer. Utstillerne fyller opp 3 haller, og hver hall har en åpen scene med løpende gratis foredrag. I tillegg er alle møterommene fylt opp med både korte seminarer og lengre konferanser.

Åpningstiden for Eliaden 2020 er tirsdag 09-17, onsdag 09 -17 og torsdag 09 -17

Du kan enkelt søke opp utstillere, foredrag og seminarer i fanene «finn utstiller» og «seminarer». Aldri før har Eliaden hatt mer å by på, og vi oppfordrer deg til å bruke litt ekstra tid på planlegging før du besøker Eliaden 2020. Eliaden - der fagfolk møtes!

Eliadens temaområder

På Eliaden finner du energi, industri og elektroinstallasjon; alle fagområdene i den elektrotekniske bransjen. Vi rendyrker hvert fagområdes særegenheter, innhold og identitet og viser deres rolle og posisjon i fellesskapet. Bli med på Eliaden – stedet for morgendagens leverandører og løsninger!

Fakta om Eliaden

  • Over 19.000 besøkende
  • 300 utstillere
  • 81 % av de besøkende er delaktig i beslutninger om innkjøp
  • 15 % av de besøkende er toppleder
  • 40 % av de besøkende er mellomleder
  • 50 seminarer på 3 dager