Måned:

Flere og flere elektroselskaper har satt seg mål om å øke mangfoldet i egne rekker for å bidra til utviklingen av både det enkelte selskap, bransjen og samfunnet. En av Eliadens eiere – Elektroforeningen, EFO ønsker i år å fortsette å både løfte frem Norges elektrokvinner og elektroselskaper som jobber målrettet med mangfold. Skal Norge bli verdens første helelektriske samfunn er vi avhengig av å få nye perspektiver for å bevege oss i riktig retning, og bransjen har et stort potensial.

Nominer din kandidat til Elektrobransjens Mangfoldspris og Elektrokvinnen 2023!

Eliaden 28. – 30. mai 2024, NOVA Spektrum