Elektroforeningen + grossistene blir å finne på Eliaden

Elektroforeningen + grossistene blir å finne på Eliaden

Frank Jaegtnes, adm. direktør i Elektroforeningen, EFO

Bransjen trenger å møtes igjen etter pandemien, slår administrerende direktør Frank Jaegtnes i Elektroforeningen fast. EFO har et spennende samarbeid med flere av de store grossistene før og under årets fagmesse Eliaden.

Sammen skal de skape en plattform for dialog om digitalisering og bærekraft. Livssyklus, klimaavtrykk, gjenbruk og resirkulering av elektromateriell blir meget viktig for bransjen i tiden som kommer.

– Det er helt klart digitalisering og bærekraft som står høyest på agendaen vår på årets fagmesse på Nova spektrum i Lillestrøm, sier en engasjert administrerende direktør til team Eliaden.

Fortell hvordan dere skal satse på Eliaden i år?

– Vi er jo en del av Elektroforum som eier Fagmessen Eliaden, så vi ser det jo som naturlig at vi er med. Men Elektroforeningen (EFO) representerer jo alle leverandørene og grossistene som er på Eliaden. Det betyr at mange av de som er deltagere eller utstillere er medlemmer av EFO, og vi er veldig opptatt av å støtte våre medlemmer og vise frem hvilken rolle de har i elektrobransjen, sier han. Det blir viktig med digitalisering, ikke minst verdien av å ha profesjonelle verdikjeder for elektromateriell inn mot bygg- og anleggsbransjen.

– Det har jo vært en pandemi som har gjort at det har vært få arenaer for å vise frem bransjen og nyheter. Så vi har store forventninger til at Eliaden vil trekke masse mennesker, og sånn sett være med å synliggjøre det som har skjedd de siste årene innenfor vår bransje, forteller han.

Hva blir spennende på Elektroforeningens stand på Eliaden i år, og ikke minst hvem skal være med?

– Slik det ser ut nå har vi fått med oss alle de store grossistene. De blir representert på den standen, og for vår del vil vi legge stor vekt på å synliggjøre grossistenes rolle i bransjen. De gjør en veldig god jobb med å få frem produkter, løsninger og kompetanse i hele landet. Vi kommer også til å trekke frem det som skjer rundt digitalisering, kravene til produktinformasjon og ikke minst de seriøse verdikjedene.

Derfor kommer vi også til å vise hvordan elektrifisering treffer elektrobransjen og hvordan vi kan bidra. Hvordan god produktinformasjon fra leverandør og seriøs og profesjonell verdikjede kan være med å løfte bransjen, forteller han.

Hva skal grossistene bidra med på standen deres?

– Flere av dem har jo egen stand i tillegg til at de er med på vår fellesstand. På egne stands vil den enkelte grossist, og deres løsninger og virksomhet bli løftet frem. På EFO-standen er målet å skape dialog for å vise frem bransjen som helhet. Samtidig blir det også mulighet til å få dialog med enkelt-grossister som har med bransjen å gjøre. Temaer som digitalisering og bærekraft vil stå høyt på agendaen sier han.

For å få til dette har dere planer om å noen konkurranser, foredrag eller kanskje noen leker på standen deres?

– Vi har ikke landet alt enda, men vi har allerede lagt opp til å ha en del mindre foredrag og dialog med dem som kommer. Det vil være foredrag rundt digitalisering, EPD (Klimadata) og den sirkulære økonomien som er veldig aktuelt for bransjen vår, forteller han.

Hva tenker dere blir viktig for elektrobransjen i tiden som kommer nå?

– Jeg tror elektrobransjen sitter både på mange løsninger, samtidig som det er en del utfordringer. Vi har en viktig rolle i elektrifiseringen av Norge og i det grønne skiftet. Det største enkelttiltaket for å nå klimamålene er elektrifisering. Så vår bransje er helt sentral i at vi som land når våre klimamål, sier han.

– Samtidig stilles det større og større krav til måten vi gjør det på. Alt skal gjøres på en bærekraftig måte. Det betyr at vi må ha miljøvennlige produkter med lavt klimaavtrykk, noe som også må kunne dokumenteres og verifiseres. Kravet til produktinformasjon øker betydelig. Det er der blant annet EFObasen med produktinformasjon blir viktig. Der kan bransjen legge inn produktene med all informasjon som trengs for å tilfredsstille kravene til de ulike aktørene i verdikjeden, forteller han.

Administrerende direktør Frank Jaegtnes sier det også blir viktig med mer oppmerksomhet om sirkulær økonomi:

– Vår bransje blir utfordret på måten vi forvalter de ressursene vi bruker. Vi tar ut sjeldne jordmetaller og leverer produkter med mye material innhold. Det må vi gjøre på en bærekraftig måte. Vi må tenke livssyklus, klimaavtrykk, og gjenbruk av produkter og materialer. Det blir viktig fremover. Vi skal ikke bare bidra til reduserte CO2-utslipp, men også finne bærekraftige måter å drive på, sier han.

Han understreker at han er svært glad for at Elektroforeningen har fått med seg alle de store grossistene på felles-standen på Eliaden og håper på å se mange fra bransjen der.

Her er en liste over hvilke grossister du finner på fellesstanden på Eliaden 2022. Du kan lese mer om hver enkelt hvis du trykker på lenken:

Les mer om følgende emner:

×

Motta vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta spennende nyheter.