Holmefjord AS har sammenfallende jubileum med Eliaden

Holmefjord AS har sammenfallende jubileum med Eliaden

Holmefjord AS fyller, i likhet med Eliaden, 40 år i 2024. Her representert ved salgsingeniør, Erik Sørdal Landsem på Eliaden i 2022. Foto: Christian Johannessen, Holmefjord AS

Signalkabelspesialist Holmefjord AS ble etablert i 1984 (den gang som Jørgen Holmefjord AS), samme året som den første Eliaden gikk av stabelen, og har vært deltager på messen stort sett hver gang siden. – En viktig møteplass for å synliggjøre oss, få et innblikk i hva som rører seg i bransjen og innhente mange leads, men også som arena for rekruttering, forteller daglig leder Tommy P. Storstein.

Holmefjord, med base i Oslo, er en av de ledende leverandørene i Norge med signalkabling som spesialfelt. Selskapet hjelper kundene med komplette løsninger og enkeltkomponenter innen kabling for kommunikasjon, elektronikk og automasjon.

Tjenester som rådgivning, opplæring, dokumentasjon og kurs inngår også som en naturlig del av leveransene.

Gammel traver på Eliaden

– Det kan nok være enkelte år vi ikke har hatt anledning til å delta, men Eliaden har alltid vært et prioritert arrangement for oss. Det er her bransjen møtes, og vi ønsker å vise at vi er en seriøs og profesjonell aktør som har en naturlig plass i industrien.

– Vi er veldig bevisste på å snakke med folk; det være seg samarbeidspartnere, konkurrenter, lærlinger eller nyutdannede. I tillegg til potensielle nye kunder, kommer vi i kontakt med mange mennesker med kloke hoder og flinke hender som vi alltid er interessert i å knytte nærmere bekjentskap med i rekrutteringsøyemed.

På Eliaden 2024, vil de ha fokus på den store profilendringen selskapet nylig har vært gjennom, samt merkevarebygging.

– Vi skal også vise fram noen av våre nye møteromsprodukter, som gjør oss til en enda mer komplett leverandør. Dessuten er det en bevisst satsing på synlige produkter som en del av merkevarebyggingen, da våre kabler stort sett befinner seg inn i en vegg og får lite oppmerksomhet.

– Vi ønsker at «alle» skal vite hvem Holmefjord er og hva vi står for innenfor kritisk infrastruktur. Kjører du gjennom en tunell og hører på radio eller du kopler deg opp på nettet med en pc, er det med stor sannsynlighet muliggjort takket være kabler fra oss. Litt av dette ønsker vi å bringe til torgs under Eliaden.

Tommy er ikke i tvil om at Eliaden har utviklet seg til en svært viktig institusjon for bransjen, ikke minst ved å være en pådriver for å skape stolthet i bransjen.

– Vi tar ansvar for og forteller om våre løsninger, mens Eliaden synliggjør alt det flotte og viktige bransjen totalt står for.

Siden 1984 har Holmefjord AS deltatt på Eliaden en rekke ganger gjennom årenes løp. Foto: Christian Johannessen, Holmefjord AS

– Det har vært en morsom og utfordrende reise hvor vi har hatt en betydelig økning i omsetning og samtidig gjennomgått en viktig moderniseringsprosess, sier daglig leder Tommy P. Storstein.

Har rigget selskapet for framtiden

Tommy ble hentet til Holmefjord som daglig leder i 2019, for å rigge selskapet for framtidig satsing og organisk vekst. Han kommer fra elektronikkproduksjonsbransjen, sist som konserndirektør for salg og marked i Kitron ASA.

– Jeg kom inn med en spisskompetanse og erfaring i skjæringspunktet mellom salg og teknologi. Holmefjord ønsket en som kunne løfte salget, men samtidig forsto prinsippene og de mulighetene som ligger bak teknologiutviklingen. En av våre viktigste verdier til markedet, er nettopp vår sterke teknologi- og produktkunnskap, derfor er det viktig for meg å utvikle og styrke vår kompetanse ytterligere.

Svært mye har skjedd i selskapet under Tommys fartstid, både i forhold til strukturelle- og organisatoriske endringer, samt interne endring av prosesser og systemer. Alt for å ha riktig fokus på veien videre.

Det har også gjort seg utslag i regnskapet. Fra en omsetning på rundt 45 millioner kroner i 2017, nådde de 65 millioner i fjor.

– I løpet av de tre, fire neste årene, skal vi bikke 100 millioner. Det skal vi klare ved å ta ut potensialet i våre markeder i enda større grad gjennom økt synlighet, tettere kundebånd og bredere produktportefølje. Selv om vi, som en distributør av løsninger klarer å absorbere en vesentlig vekst uten å måtte bygge på med mye nye ressurser, ønsker vi alltid å styrke oss både innen salg og støttefunksjoner. Vi er derfor alltid på jakt etter personer som har lyst og kompetanse til å løfte oss videre på reisen vår.

40 års suksesshistorie

Historien til Holmefjord AS er en sammenhengende suksesshistorie, helt fra selskapets gründer Jørgen Holmefjord ønsket nye utfordringer i 1984. Han hadde gjennom sin jobb hos Norsk Elektrisk Kabelfabrikk blitt godt kjent med den tyske kabelprodusenten Belden, og tok turen til Tyskland for en prat. Da han returnerte, hadde han med seg salgsagenturet for Norge. Snart var Jørgen Holmefjord AS en realitet.

Det første prosjektet han vant, var da IBM skulle bygge et nytt, hypermoderne hovedkontor på Mastemyr, i en tid hvor pc-ene sto i ferd med å overta for skrivemaskinene. Jørgen ble spurt om å hjelpe til, og sammen med IBMs folk designet han en løsning som ble definert som strukturell kabling – som ble standarden på hvordan man kablet de neste ti årene.

Derfra vokste businessen raskt, og sortimentet er stadig blitt utvidet til å omfatte komplette kablingssystemer for kommunikasjon, elektronikk og automasjon i tillegg til dataromsløsninger.

Også i «moderne tid», har det skjedd store strategiske endringer, ikke minst da selskapet i 2015 kjøpte Adeptor AS.

I 2020 ble dette selskapet skilt ut som en søsterbedrift, som i dag er en ledende distributør av industrielle produkter innen EX komponenter, telekom/IT, og belysning.

– Selv om vi ofte jobbet med de samme kundene og innimellom også i de samme prosjektene, var det ofte to forskjellige beslutningsorganer i kundeorganisasjonen. Holmefjord leverer den digitale infrastrukturen, mens Adeptor leverer applikasjonsløsningen på toppen. Selskapene har god glede av å spille hverandre gode og presentere en totalløsning ovenfor felles kunder, men da som to selvstendige og juridiske enheter.

Som en naturlig del av selskapets fornyelse , var det også naturlig å endre navnet fra Jørgen Holmefjord AS til Holmefjord AS.

– Selv om vi har gjort mange endringer, har selskapet alltid levert overskudd. Holmefjord har aldri sett røde tall på bunnlinja, det er ganske unikt gjennom en 40 års driftshistorie, påpeker Tommy.

Vil påvirke bransjen

Drevet av høy kompetanse og en brennende interesse for faget, er Holmefjord opptatt av å være på arenaer der utviklingen og beslutningene skjer. Selskapet har blant annet komiteplass i flere av NEKs standardiseringsutvalg, fast sete hos Noralarm, brannalarmbransjens forening, og de er representert i flere ulike bransjeorganisasjoner og – utvalg.

– Det er viktig for oss både å kunne lytte for å forstå de ulike bransjenes utfordringer og kunne være med å påvirke standardene. På denne måten kan vi være en aktiv bidragsyter gjennom å foreslå forbedringer ved for eksempel å ta ut nye kabelkonstruksjoner, slik vi blant annet har gjort for å redusere signalfeil i alarmsystemer.

– Så, ja, vi er aktivt med på å dra bransjen i riktig retning!

Les mer om følgende emner:

×

Motta vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta spennende nyheter.