I posisjon til å levere komplette løsninger til smarte bygg

I posisjon til å levere komplette løsninger til smarte bygg

Micro Matic tar mål av seg til å ta posisjonen som den digitale markedslederen innen sine ulike forretningsområder. Det skal gjøre oss mer attraktive for markedet og gir rom for videre vekst, sier administrerende direktør Kjetil Kaldestad.

Eliaden utstiller Micro Matics målsetting er å bli det ledende norske teknologiselskapet som utvikler og leverer komplette løsninger til smarte bygg. Etter drøye ett år i sjefsstolen, kan administrerende direktør Kjetil Kaldestad slå fast at de er godt i rute. – Ja, nå er vi i gang på den kursen vi har staket ut, sier han i samtale med Elektro 24-7.

Først publisert i Elektro 24-7

Kaldestad hadde sin første arbeidsdag i september i fjor, med et tydelig oppdrag: Å lede det tradisjonsrike selskapet inn i en ny tid på flere nye arenaer.

– Styret og eierne ønsket at vi skulle ta oss en kikk i speilet, og vi startet med å legge en grundig femårig strategi. Målet var å sette retningen for de neste årene. Å få lede denne prosessen sammen med styret og egen organisasjon trigget meg veldig. 

Teknologiselskap

– Vårt fokus er å levere smartere bygg, som vi stort sett har gjort fra elektrokomponentnivå med termostater, dimmere og øvrig installasjonsmateriell. Derfra har vi «breddet og dybdet oss» mye, og leverer både ventilasjon, energi og mer elektro, samt automasjon på toppen.

– I strategiprosessen, spurte vi oss selv hva slags selskap vi vi egentlig er. Vi landet på at det mest dekkende ordet var «teknologiselskap», da mer og mer handler nettopp om teknologi. I tillegg er det beskrivende for vår ambisjon om å være mer på utviklersiden og levere komplette løsninger til smarte bygg. 
– Videre er vi tydelige på at vi prioriterer grossistkanalen på alle relevante produkter. Grossistene er gode partnere for oss og gjør at vi er synlige og tilgjengelige i hele landet.

Viktige oppkjøp

For å bli relevante for flere kunder og kunne tilby komplette løsninger for å spare energi for selskapets kunder, må de få på plass nye forretningsområder. Resultatet så langt er oppkjøp av selskapene Scanelec AS og Vitir AS på slutten av fjoråret.  

Scanelec AS er markedsleder på leveranse av strømskinner i Norge, og kan skilte med en solid portefølje av anerkjente internasjonale leverandører. Selskapet har de siste 15 årene spesialisert seg på prosjektering, rådgivning og leveranse av produkter med høy kvalitet til kunder i Norge, Sverige og Danmark.

Vitir AS har de siste årene utviklet og patentert produkter og løsninger for trådløs styring av næringsbygg og radonmåling.

To veldig vellykkede oppkjøp og fusjoneringer av både produktområder og kompetanse, har gitt Micro Matic ønsket effekt og vekst.

– De tilførte oss akkurat den kompetansen vi var ute etter, og de ansatte har gått inn i ulike deler av organisasjonen. Alle de ansatte er med videre og hos oss får de bruke sin spisskompetanse på en mer effektiv og direkte måte enn tidligere. Det har gitt dem en svært positiv steam i forhold til motivasjon, og vi vokser betydelig innenfor strømskinner.

Men én ting er å ha produktene og løsningene. Like viktig er å kunne formidle og selge det i markedet ved å presentere det på en enkel måte.

– Vi ser på hvordan vi kan gjenbruke og automatisere salgsarbeidet. Vi bruker digitale verktøy for å visualisere det vi selger og effektivisere salgsprosessen, så det blir lettere å kjøpe og lettere å selge.

Kaldestad forteller at dette har vært både en kompetansereise og en kulturell reise for selskapet, og gleder seg stort over den responsen han har fått fra de ansatte.

– Ja, det har vi til de grader lykkes med. Vi har brukt året på å få ting på plass og bygge organisasjonen, så får vi se hva det neste året bringer. Vi har fortsatt mye upløyd mark foran oss og ser etter nye selskaper å vokse sammen med. Vi jobber både proaktivt fra oss og reaktivt i forhold til selskaper som mener at de kunne være en bra match med oss.  

En kompetansepartner

Micro Matic ønsker å være mer enn en produktleverandør. Selskapet vil være en naturlig kompetansepartner for sine kunder.

– Helt klart! Og vi ønsker å jobbe med de som verdsetter den kompetansen vi kan tilby innen ventilasjon, automasjon, energi og elektro. Anser man at kompetanse er viktig, ja, da er vi klar til å bidra innenfor våre fagområder. Vi har et salgsapparat på cirka 30 personer og et prosjekt- og kundesenter på rundt 20 ansatte, så det er lett å nå oss.

Kaldestad trekker også fram styrken i at fagmiljøene er samlet i et felles prosjektmiljø.

– Det gjør at vi kan se sammenhengene i bygget på tvers av fagfeltene og kan prosjektere og diskutere sammen med kunden enten på et spesifikt byggnivå eller på konseptuelt nivå. Det gjør at alle lærer av hverandre, som igjen øker både forståelse og det totale kompetansenivået.

– Å bygge en gjentagende kundereise sammen med viktige kunder er det vi hele tiden skal dyrke. Vi ser at de kundene vi har på næringsbyggsiden kommer tilbake gang etter gang, nettopp fordi vi sammen utvikler optimale, varige løsninger. Det setter vi svært stor pris på, framfor de aktørene som shopper rundt på billigste pris.

Han gleder seg over at hele verdikjeden blir mer og mer opptatt av å tenke helhetlig og langsiktig, det være seg leietakere, entreprenører, rådgivere eller byggeiere.

– Ja, vi merker en betydelig endring, og har bra vekst på alle disse områdene. Det gjør at jeg ser svært positivt på framtiden

Alt handler om bærekraft

– Micro Matic har alltid vært kjent for topp kvalitet på produktene, bra design og stor brukervennlighet, og der skal vi fortsatt ligge. Vi handler i Europa, vi bruker store leverandører som er ISO 9001-sertifiserte og har fokus på bærekraft framfor å lete etter de billigste alternativene – selv om vi selvsagt skal være konkurransedyktige

Nettopp produktenes varighet, mener han er en av de mest undervurderte egenskapene.  

– Det er relativt mange smarthusselskaper i Norge, så får hver og en forsøke å finne hvilken teknologi og smarthusleverandør man kan være sikker på er der også om 20 og 30 år. Det er jo et ganske interessant perspektiv på både næringsbygg og private bygg.

Selv har de alltid sverget til KNX som kjernen av smarthusleveranser både på privat- og næringssiden. Et veldig bevisst valg, forteller han.

– Det er rett og slett fordi vi vil stå for det vi har gjort i mange år framover, og KNX er en protokoll vi er trygge på og som vi har stor kompetanse på. Vi har tilbudt KNX i over 30 år, og er det noe markedet trenger, er det en løsning som varer.

– I et bærekraftperspektiv, er kvalitet og holdbarhet over tid noe av det aller viktigste. Det hjelper ikke å få en smarthusløsning som oser av automasjon om du må bytte om tre år! 

Pris vs bærekraft

Han legger samtidig ikke skjul på at pris fortsatt trumfer bærekraft og langsiktighet i mange prosjekter.

– Men nå ser vi heldigvis at det offentlige går inn og er veldig tydelige på at bærekraft skal telle mer. Da kommer ulike miljødeklarasjoner, transparens og sertifiseringer inn i bildet, som snart ingen kommer utenom.

– Vi har en god dialog med våre kunder på dokumentasjon. Men det er et krevende område da det er så mye som skal dokumenteres. Det er essensielt å kunne vise alt vi gjør i en felles dokumentasjon, og det må være en forutsetning at alt kan leses digitalt. 

Må også se på egen drift

Micro Matic jobber overordnet med løsninger som sparer energi for kundene, og jobber kontinuerlig i forhold til kvalitet, pakking, transport og gjenbruk på leverandørsiden – som også bidrar til kundens egen miljøreise.

– Men hva med deres egne, interne rutiner på dette området? Klarer dere å etterleve de samme kravene i eget hus som dere setter til kundene?

– Ja, det vil jeg absolutt si. Vi har kommet langt i forhold til reduksjon av antall flygninger, mer bruk av elbil, mindre emballasjesvinn, mer effektiv pakking, gjenbruk og kildesortering etc. Dette er også noe de ansatte trives veldig godt med, da det er godt forankret at vi er et selskap med fokus på bærekraft. Da må vi også vise i praksis at vi tar bærekraft på alvor.

– Per i dag i har vi en fantastisk medarbeidertilfredshet i hele selskapet, legger han til.

– Hos oss er det ikke hjemmekontor som gjelder. Her er de fleste på kontoret hver dag eller ute hos kunder. Folk liker å komme på jobb og ha kollegaer rundt seg og ta en kaffekopp og en god diskusjon når det trengs – og jobbe med neste prosjekt når det står på agendaen.

– Micro Matic vært på markedet siden 69, bygd stein på stein og har vært forutsigbare i alt selskapet har foretatt seg. Slik har vi opparbeidet oss en ledende posisjon og et godt renommé i markedet. En tillit vi ønsker å ivareta også i framtiden ved å levere kvalitetsvarer på en ryddig måte. Og om noe uforutsett skulle skje, rydder vi alltid opp etter oss. Det er en image som vi skal ta vare på, både i forhold til kunderelasjon og til intern kultur. Jeg er veldig opptatt av å bygge videre på denne kulturen. 

Skal fortsette å vokse

Selv om Micro Matic har oppnådd ønsket effekt av oppkjøpene, understreker Kaldestad at det ikke stopper med dette.

– Nei, vi skal fortsette å bygge på med relevante produkter og kompetanse. Så får vi se om vi gjør det organisk selv, via nye oppkjøp eller en kombinasjon av disse.

Micro Matic har en helnorsk eierstruktur som står for økonomisk soliditet og langsiktighet, som gjør dem veldig interessante for mange.

– Nå er vi inne i en investeringsfase, hvor det ikke er snakk om å optimalisere bunnlinja det nærmeste kvartalet – selv om eierne selvfølgelig vil tjene penger. Men for dem er det viktigere å bygge noe som står seg over tid enn å hente ut kortsiktig profitt.

– I tillegg til at det gir trygge og fornøyde ansatte, har vi også bygd en selvtillit i forhold til å håndtere eventuelle fremtidige partnerskap på en god måte.

– Vi er klare! 

Les mer om følgende emner:

×

Motta vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta spennende nyheter.