Montørjenter over hele landet skal få mer pengestøtte

Montørjenter over hele landet skal få mer pengestøtte

GIR STØTTE: Forbundssekretær Geir Ove Kulseth og leder i Montørjentene, Heidi Lie, i forbindelse med Montørjentenes samling i Bergen denne uka. Der kunne Kulseth overbringe nyheten om at ELBUS vil gi støtte til flere tiltak for å rekruttere jenter til elektrobransjen. Foto: Montørjentene

Nå åpner Nelfo og EL og IT Forbundet og pengesekken for tiltak som skal øke kvinneandelen i elektrobransjen.

Først publisert i Fri Fagbevegelse

– Elektrobransjen trenger flere kvinner, men da må vi jobbe for og legge til rette for det. I tillegg vet vi at konkurransen om ungdommen som framtidig kompetent arbeidskraft blir bare hardere og hardere framover, sier Geir Ove Kulseth, forbundssekretær i EL og IT Forbundet.

Kulseth er den ene av to lederkandidater i forbundet foran landsmøtet i mars 2023. I dag er han forbundets mann på ELBUS-ordningen, som blant annet bidrar økonomisk til kompetanseheving og etterutdanning i bransjen.

I likhet med mange andre håndverkeryrker har elektrobransjen i dag kraftig mannsdominans. Andelen kvinner i elektrikeryrket er på bare tre prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallet har heller ikke endret seg og er det samme som i 2007.

Montørjentene: Henriette og Mari kobler kvinnelige elektrikere sammen gjennom Snapchat – les artikkel.

Helt uakseptabelt

Nå har styret i ELBUS vedtatt å lage en søknadsbasert ordning, der lokale parter i EL og IT Forbundet sammen kan søke om økonomisk støtte til tiltak som bidrar til å øke kvinneandelen i elektrobransjen. Ordningen vil tre i kraft fra 2023.

Hvor mye penger som skal ligge i ordningen er ikke klart, men partene håper det vil bli et godt bidrag til lokal aktivitet.

– Parallelt med å rekruttere, må vi også jobbe med å legge bedre til rette for kvinner. Vi hører fremdeles historier fra kvinner som opplever seksuell trakassering når de er på utplassering i våre bedrifter, eller starter som lærling. Det er helt uakseptabelt, sier Geir Ove Kulseth.

Støtte fra Nelfo

Han får støtte fra Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo. – Å få flere kvinner til å se mulighetene vår bransje er viktig. At partene nå går sammen om en støtteordning for tiltak som både skal gjøre vår bransje mer attraktiv, men også at de kvinnene som kommer inn blir i yrket, er et viktig skritt i riktig retning, sier Guttormsen. Han viser også til at det å få flere kvinner i elektrobransjen blir et tema som løftes høyt på Nelfos årskonferanse i november.

Montørjentene viser vei

Montørjentene i Vestland er et godt eksempel på en lokal aktivitet som nå bærer frukter.

I 2012 ble Montørjentene etablert som en avdeling i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland. Da fagforeningen noen år senere vedtok en dobling av jentenes årlige budsjett, førte dette til et stort oppsving i jentenes aktivitetsnivå.

De fikk penger til å reise rundt på ungdomsskoler, videregående skoler og messer og har også lagt ned et solid og imponerende arbeid med promotering og rekruttering via sosiale medier.

I år har Montørjentene deltatt på Eliaden på Lillestrøm og de ble tidligere i høst nominert til Jenteprisen 2022, både som gruppe og som enkeltmedlem (Henriette Thorsen).

Styremedlem Mari Stormark Helland ble kåret til Norges Hyggeligste Elektriker tidligere i september og en del av begrunnelsen var nettopp hennes engasjement i Montørjentene.

Tiltak over hele landet

Geir Ove Kulseth deltok torsdag på Montørjentenes samling i Bergen og kunne overlevere det glade ELBUS-budskapet til deltakerne på konferansen. Det høstet stor jubel. Kulseth understreker at ordningen skal gå til tiltak over hele landet, slik at flere kan gå i fotsporene til montørjentene i Vestland, Jenter i Bil og Elektro (Trøndelag), og tilsvarende grupper.

×

Motta vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta spennende nyheter.