Teamwork skaper gode resultater for instrumentleverandør

Teamwork skaper gode resultater for instrumentleverandør

Morten Fredriksen, Elma Instruments

Som leder i Elma Instruments AS er Morten Fredriksen (53) opptatt av teambygging blant sine ansatte. Noe av inspirasjonen har han hentet fra sine aktive år innen bryting og kampsport. – Fra barnsbein av var jeg opptatt av å sette mål og oppnå resultater. I Elma Instruments har jeg klart å få dette til ved å bygge gode lag blant de ansatte, forteller han.

Artikkelen er først publisert i Elektro 247.no

Siden Fredriksen ble ansatt som leder i 2012 har Eliaden utstiller Elma Instruments oppnådd gode resultater takket være en kjempeinnsats blant de ansatte. – I 2012 var vi syv medarbeidere og omsatte for 22 millioner kroner. I 2021 omsatte vi for ca. 90 millioner kroner og økte medarbeiderstaben til 15. Resultatet er en dobling av antall ansatte om en firedobling av omsetningen, understreker han.

– Skal vi oppnå gode resultater må vi tilby produkter som kundene etterspør, slik at de foretrekker oss som leverandør. Vi er ikke ute etter kun å selge enkeltprodukter, men å etablere langsiktige forhold til fornøyde kunder, påpeker han.

Vi er lagspillere

– Den legendariske treneren Alex Ferguson i Manchester United har sagt følgende om lagbygging: «Når spillerne blir større enn laget er de ikke lengre lagspillere». Elma Instruments filosofi er å bygge alle til gode lagspillere som til enhver tid forstår kundenes ønsker og behov, sier Fredriksen. – Våre kunder er alt fra små personlig næringsdrivende som trenger enkle råd og veiledning til store internasjonale konsern som allerede har eksperter, men som trenger det ypperste av fagkunnskap.

Høy faglig kompetanse

– Vi har høy kompetanse på fag, normer, standarder og på hvordan instrumentene skal brukes. Daglig bistår vi våre kunder med faglige råd og vink, fra skjulte skader i det elektriske anlegget til fuktskader på bad. Vårt interne kunnskapsløft har medført økt felles kompetanseheving, noe som kommer våre kunder til gode. Vi har en bunnsolid bedriftskultur med sterke kollegiale bånd, sier Fredriksen. Han kan fortelle at selskapet deltar i ISO- og NEK-komiteer, som er med på å forme markedets krav til standarder.

Størst på test- og måleutstyr

Elma instruments_2.jpgEn del av verktøykassa til Elma Instruments AS

Elma Instruments har markedets største utvalg av test- og måleutstyr. Selskapets hovedkontor er i Danmark med avdelinger i Sverige og Norge. Mer enn 60 medarbeidere er sysselsatt i selskapet som ble etablert i 1969. Sommeren 2019 kjøpte Elma Instruments Finisterra AS. I alle år har vi vært en sterk leverandør av elektroinstrumenter til installatører, e-verk, nettselskaper og industri. – Finisterra som var sterke med sine fuktinstrumenter mot byggmarkedet og industrien med pumper, dyser, manometre og tempsensorer, ga oss to nye forretningsbein å stå på. I dag er vi totalleverandør av måleinstrumenter, sier Fredriksen stolt.

Maskinteknisk bakgrunn

Fredriksen har maskinteknisk bakgrunn og tok i voksen alder leder- og økonomiutdannelse på BI. Han har også tatt kurs innen kroppsspråk og kommunikasjon. – Jeg er opptatt av å forstå hvordan andre mennesker har det, tenker og reagerer, sier Fredriksen. – Dette er egenskaper jeg har dratt nytte av ved nyansettelser der jeg ser etter lagspillere. Jeg har i alle år hatt en stor fascinasjon for instrumenter og genuin interesse for å nå våre mål.

Opptatt av å sette mål

Som åtteåring begynte han med den individuelle sporten bryting. I sin aktive bryterkarriere var han opptatt av å sette mål og oppnå gode resultater. 
– Elma Instruments grunnfilosofi er å gjøre de ansatte bedre gjennom klare mål og forbedringer. Nylig ansatte jeg en medarbeider som hadde jobbet mange år hos en konkurrent. Han var ettertraktet i markedet med sin instrumentkompetanse. Når han kom til oss ble han imponert over fagkunnskapen i selskapet og samholdet blant medarbeiderne, sier Fredriksen.

Kraftig vekst

Bedriften er i dag store på kalibrering og kurs. Vi trenger større plass for å håndtere mengden. – Vi utvider og rehabiliterer nå eksisterende kontorlokaler i Oslo fra 420 kvm til 850 kvm, der vi får større plass med en egen kursavdeling og et større kalibrerings- og serviceverksted. I mange år har vi hatt en god økning på våre NEK405 kurs med stor kursdeltagelse.

Med flere kursrom kan vi holde flere kurs samtidig og ser da for oss hyppigere kurs på NEK405-serien og våre mye etterspurte Måleteknikkurs. I tillegg har vi brukeropplæring innen våre fagfelt i f.eks. termografikameraer, fuktinstrumenter, elektroteknikk og da spesielt opplæring på installasjonstestere til elbilladere, sier Fredriksen som gleder seg stort til dette.

– God service er en av våre hjertesaker. Når kundene leverer instrumentene om morgenen, kalibrerer vi dem i løpet av dagen slik at de kan hente dem på vei hjem fra jobb. Dette blir et kjempeløft for oss og vil øke servicegraden til våre kunder. Som følge av koronapandemien vil det nok i fremtiden bli en kombinasjon av både nett- og fysiske kurs, tror han, men fysiske kurs med praktiske øvinger er mye etterspurt.

Viktig verktøy

– Termografikameraer er et viktig verktøy for bygg- og eltakstmenn for å avdekke skjulte feil og mangler i el-anlegg, bygg og offshoreinstallasjoner. For det blotte øye er det umulig å se gjennom veggen og oppdage feil som kuldebroer, dårlig isolasjon og mangelfulle elektriske koblinger. En eltakst uten termografikamera er som å lete etter feil i blinde, sier Fredriksen.

Tillitsskapende holdning

Elma Instruments har klart seg bra i løpet av de to årene Norge har vært koronanedstengt. Til tross for hjemmekontor og utstrakt bruk av Teams møter, ble 2020 og 2021 gode år for selskapet. – Her har samholdet blant våre ansatte vært en ubetinget suksess, sier Fredriksen.

Lagbygging

– Vi har et fremtidsperspektiv som strekker seg over 1-2 år. Går alt etter planen er det ikke urealistisk å passere 100 millioner kroner i omsetning i 2022. Vi har den rette spiriten som skal til for å nå denne målsetningen, sier han til slutt.

×

Motta vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta spennende nyheter.