To Eliaden-seminarer du ikke bør gå glipp av!

To Eliaden-seminarer du ikke bør gå glipp av!

For første gang i historien blir det også arrangert et fagseminar for kvinner i elektrobransjen under Eliaden.

Hvorfor er det så viktig for bedriftsledere å bli gode på inkludering og mangfold? Jo, fordi det handler om å styrke bedriftenes verdiskapning og konkurranseevne, sier Karoline Nystrøm og Heidi Lie.

De oppfordrer deg derfor til å delta på seminaret «Hvordan lede et større mangfold?» og det historiske fagseminaret for kvinner i elektrobransjen under
Eliaden 2024.

Karoline Nystrøm er styreleder i initiativet Samarbeid for å øke mangfoldet i eletrobransjen, mens Heidi Lie er forbundssekretær i EL og IT Forbundet. Begge med et brennende lidenskap for å skape en mest mulig livskraftig elektrobransje.

Karoline Nystrøm er styreleder i initiativet Samarbeid for å øke mangfoldet i eletrobransjen

– Vi er superstolte over at vi har fått med mange av konsern
lederne i de største selskapene til å stille; i tillegg til en topp-
representant fra EL og IT Forbundet. Skal et godt lederskap
implementeres i et selskap, begynner det gjerne på toppen, og flere av paneldeltagerne er sertifiserte mangfoldsledere gjennom
NS 11201, sier Karoline Nystrøm.

– De bedriftene som virkelig ser verdien i et økt mangfold, sørger også for at alle mellomledere tilegner seg den samme kompetansen. Dette handler om å bruke mangfold som en kilde til innovasjon og økt konkurransekraft. 

Hva er mangfoldsledelse?

Seema – senter for mangfoldsledelse beskriver mangfold som  «summen av de synlige og usynlige forskjellene mellom mennesker, og omhandler kjønn, alder, etnisitet, religion, funksjonsgrad, tilhørighet i samfunnet, livserfaringer, kulturell bakgrunn, seksuell orientering, innsikt, utdanningsnivå, arbeidserfaringer,
kompetanse, interesser, familiesituasjon, erfaringer som minoritet eller tilhørighet til en underrepresentert gruppe.»

Mangfoldsledelse er definert slik:

«En leders evne til å anvende kunnskaper og ferdigheter for å oppnå tiltenkte resultater gjennom modig, trygg, fleksibel, nyskapende og nytenkende lederskap av likheter og ulikheter mellom sine ansatte.»

– Vi må ta inn over oss at samfunnet ser annerledes ut i dag enn for 50 år siden. Mangfoldet blir stadig større i befolkningen, både blant medarbeidere, kunder, samarbeidspartnere og jobbsøkere og utfordrer oss alle på kunnskap, holdninger, språk og struktur. Og mer mangfold gir først resultater når det ledes hensiktsmessig og det blir tatt i bruk gode systemer, sier Nystrøm.

– Så snart du løfter mangfoldsarbeidet fra veldedighet til verdiskaping i selskapene, blir det enklere for lederne å prioritere det. Gjennom Norsk Standard for mangfoldsledelse – NS 11201 får man rammeverkene og forståelse av hvordan alt henger sammen. Det er godt lederskap!

Er et svar på bransjens utfordringer

Heidi og Karoline påpeker at det store engasjementet for mangfold både har et samfunns- og bedriftsperspektiv, da elektrobransjen spiller en avgjørende rolle for at Norge skal lykkes med det grønne skiftet.

– Og for at man skal lykkes med det så må man ha en sterk elektrobransje som er god på å rekruttere og beholde folk. Nettopp å rekruttere nok fagkompetanse, er en av de store utfordringene i bransjen for tiden.

– På hvilken måte påvirker mangfold et arbeidsmiljø?

– Det er vitenskapelig bevist at mangfold påvirker arbeidsmiljøet på en positiv og måte om du har et miljø hvor det er respekt og åpenhet rundt at folk er forskjellige. Men det er fryktelig vanskelig å få til hvis du har ledere som er usikre. Og det er mange fallgruver å ramle i.   

Små og mellomstore bedrifter sitter med nøkkelen

Heidi minner om at mangfoldsledelse ikke kun handler om de store selskapene og konsernene.

– Bransjen består av flest små og mellomstore bedrifter, og det er på mange måter de som sitter på nøkkelen til at bransjen skal lykkes med sitt samfunnsoppdrag.

Men endring kan virke skummelt på mange, og det er naturlig å være usikker. Mange ledere har nok lett for å holde seg til det tradisjonelle og det trygge, tror hun.

– Noen kvier seg sikkert mot å inkludere mennesker fra en annen kultur og med en annen tankesett; Men desto viktigere er det å søke kunnskap hos andre og at vi må lære av hverandre, framfor å holde ved det gamle. 

Hun påpeker samtidig at de unge som kommer ut fra skolen i dag, både er annerledes og tenker annerledes enn tidligere. Det betinger endringer også hos lederne i bransjen.

– Derfor er det viktig å kunne snu egne holdninger og inngrodde oppfatninger for at bedriften – og bransjen – skal ha tilgang til tilstrekkelig fagkompetanse og være levedyktig også i framtiden. Man må tørre å utfordre seg selv. Og vi har egentlig ikke råd til å la være.

– Ved å delta på dette seminaret, får du et lite blikk på hva mangfold handler om og hvorfor det er viktig. Det vil være en god start!

Historisk fagseminar for kvinner

For første gang i historien blir det også arrangert et fagseminar for kvinner i elektrobransjen under Eliaden.

– Ja, uavhengig om man jobber som elektriker, som selger eller innen økonomi, vil man gjennom seminaret få dypere kjennskap til hvor viktig og spennende elektrobransjen er.

Fagseminaret finner sted 29. mai, fra klokken 12.00-17.00, og kan skilte med et svært bredt og aktuelt program, bundet sammen av tv-profilene Erlend Elias og Fritz Aanes. Her settes det fokus på viktigheten av elektrobransjen i det grønne skiftet og fremtidens produkter og løsninger med temaer som solenergi, kunstig intelligens, digitalisering, smarthusløsninger og belysning. Som innledere og foredragsholdere, finner vi noen av bransjens dyktigste innen sine respektive områder.

Trenger å øke entusiasmen og samarbeidet

Heidi håper hun ser flest mulig kvinner både under seminarene og ellers på Eliaden.

– Men det betinger at lederne i bedriftene – som ofte er menn – gir kvinnene anledning til å delta. Og jeg kan ikke komme på en eneste god grunn til at ikke kvinnene skal være like godt representert som gutta boys for å få faglige oppdateringer på nye «duppeditter», treffe bransjefolk, bygge nettverk og ta del i den sosiale hyggen.

– Vi snakker høyt om mangfold og at vi ønsker flere kvinner inn i elektrobransjen. og ikke minst at vi ønsker å beholde de som er her allerede. Nå er det på tide å gjøre ord til handling!

Prisutdeling

Under fagseminaret vil også «Elektrokvinnen 2024» og «Elektrobransjens Mangfoldspris» kåres, med Frank Jaegtnes, administrerende direktør hos EFO og Seemas grunnlegger Loveleen Rihel Brenna som prisutdelere.  

Både Heidi og Karoline var forøvrig nominert til prisen «Elektrokvinnen 2022», der Karoline stakk av med prisen, blant annet takket være sitt mangeårige arbeid med mangfold som toppleder hos Schneider Electric. I fjor ble Lisa Marie Mo, opplæringskonsulent hos Opplæringskontoret for Elektrofag i Sogn og Fjordane kåret «Elektrokvinnen 2023», mens elektrogrossisten Berggård Amundsen vant den da nye utdelingen «Elektrobransjens Mangfoldspris.»

Hvem vinner de gjeve titlene i år? Bli med og løft kvinnene og mangfoldet fram!

×

Motta vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta spennende nyheter.