Øglænd System – veteran på Eliaden
17. november 2017
Eliaden blir vårens største møteplass for Energi Norge
2. januar 2018

Utstiller nr. 200 på plass

Fra venstre Iver Evensen, kontroll- og vedlikeholdssystemer, Petter Skaraas, instrumentering, Tom Rygh, service, vedlikehold og kursvirksomhet.

Utstiller nr. 200 på plass!

-Eliaden er en svært viktig arena hvor vi kan vise frem hva vi kan tilby av både produkter og løsninger og vi treffer veldig mange interessante folk i bransjen. Sammenslåingen av PEA messen og Eliaden gjør at vi er vi blitt enda mer positive til å delta, sier MarCom ansvarlig Bjørn Taang i Emerson Automation Solutions.

-Vi ser positivt på det nye Eliade-konseptet. Foredrag fra flere scener ga blant annet mer interaksjon med de besøkende og hele messen fremsto som mer dynamisk. Vi er i gang med planleggingen og vårt tema for Eliaden 2018 er «Digitalisering i en industriell sammenheng». Standen utformes med dette som bakteppe, men en del ting må vi uansett ha med. Det er viktig for oss å få ut budskapet om at vi er en partner med høy kompetanse og en attraktiv samarbeidspartner for hele automasjonsbransjen. Vi kommer til å fokusere på hva digitalisering og IIoT gir av fordeler for et tilstandsbasert vedlikehold og en mer robust produksjon. I den sammenheng presenterer vi Emerson DIGITALE ØKOSYSTEM, sier Taang som også kan fortelle at standarealet er økt betydelig siden sist Eliaden.

Taang sier videre at det er viktig å ha få med tydelige budskap på standen og følge opp leadsene som dukker opp under messen i etterkant. For å få de riktige besøkende gjelder det å markedsføre Eliaden brett ut i de rette fora som AM nytt, LinkedIn, IFEA, NAF, industriclustre osv. Interessante foredrag med kjente foredragsholdere, spesielt innen digitalisering og automasjonsområdet vil være med på å gjøre messen mer attraktiv. Her må utstillere og messearrangør dra i samme retning.

Seminarer
-For oss er det viktig å kunne gi ytterligere informasjon om hvordan vi kan løse våre kunders behov og utfordringer.  Emerson har utviklet seg fra produktleverandør til å levere produkter i komplette løsninger både på applikajonsnivå og i større sammenheng.
Derfor er det viktig for oss både og høre på andre foredrag men også i stor grad å kunne gi forelesninger.

Produktnyheter
Det skjer mye på sensorsiden og vi kommer til å vise blant annet korrosjonsovervåking, nye gassanalysatorer basert på laserprinsippet, ny generasjon clamp-on temperaturmålinger osv.  Vi vil også profilere Emerson-familiens siste tilskudd Pentair. Dette gigantoppkjøpet gir oss en nærmest komplett ventilportefølje og vi kan nå levere alt innen on/off- og sikkerhetsventiler. Innenfor styrings- og asset management-systemer kommer vi til å vise nye mobilplattformer som åpner en ny verden med tanke på distribusjon av informasjon til brukere og samhandling.

Markedet
Det er en gledelig trend på landbasert industri og vi jobber mot aktører som har store investeringsplaner fremover.  Utover dette har vi hatt gleden av å tegne de første kontraktene på Castberg-prosjektet.

Det skjer også mye innen etablert industri med ovegangen til et mer tilstandsbasert vedlikehold, mye drevet av et utall av muligheter vår trådløse teknologi har gitt dem.

Til slutt, har du noen råd du vil gi oss som jobber med Eliaden 2018?

Markedsfør messen i de riktige fora, skap entusiasme og la Eliaden bli en attraktiv arena for El/Automasjons-miljøet i Norge!