Eliaden – der fagfolk møtes

Velkommen som utstiller på Eliaden 2022

Så fint du fant frem til oss! Vi håper at våre ambisjoner og forventninger til Eliaden stemmer med din opplevelse av kommende Eliade! Vårt mål er at du som utstiller skal komme i personlig kontakt med så mange interessante og motiverte mennesker som mulig under messedagene.

På Eliaden samles alle fagområdene i den elektrotekniske bransjen som energi, industri og elektroinstallasjon. Dette er bransjens eksklusive møteplass hvor særegenheten til hvert fagområde rendyrkes.

Eliaden er stedet for morgendagens leverandører og løsninger og derfor ønsker vi å invitere deg som utstiller.

Bli med på Eliaden 2022 - en av Norges største fagmesser!


Velkommen!
Eliaden-teamet & Svein Arnesen, Prosjektdirektør