Ekom

Foredraget holdes av Svein Roar Jonsmyr, Nkom. Krever påmelding.

NEK 700:2020-serien nyheter og presiseringer (Nelfo og Nkom)

Eliaden – en av Norges største fagmesser.