Ekom

Foredraget holdes av Svein Roar Jonsmyr, Nkom. Krever pÄmelding.

NEK 700:2020-serien nyheter og presiseringer (Nelfo og Nkom)

Eliaden 28. – 30. mai 2024, NOVA Spektrum